..

27 Ιουλ 2016

Δεκαπλασιάστηκε η χρήση καρτών στα σούπερ μάρκετ

Αυξημένη είναι, κυρίως λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων, η χρήση καρτών (χρεωστικών και πιστωτικών) από τους καταναλωτές στις συναλλαγές τους στο λιανεμπόριο τροφίμων, όπως προκύπτει από μελέτη που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για την επίδραση της αύξησης στη χρήση πιστωτικών καρτών στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων.

Αναλυτικότερα, στο λιανεμπόριο τροφίμων το ποσοστό χρήσης καρτών εκτιμάται ότι μέχρι τον Ιούνιο 2015 ήταν στα επίπεδα του 7-8% για τις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ και κάτω από 1% για τα μικρά σημεία πώλησης. Τα ποσοστά χρήσης πιστωτικών καρτών, μετά την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων άλλαξαν άρδην.

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα του ΙΕΛΚΑ υπάρχουν επιχειρήσεις που το ποσοστό αύξησης της χρήσης καρτών (είτε πιστωτικών είτε χρεωστικών) δεκαπλασιάστηκε. Συνολικά εκτιμάται ότι το ποσοστό για το σύνολο της αγοράς μέσα σε λίγες ημέρες εξαπλασιάστηκε και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα σταθεροποιήθηκε σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο, αλλά με σταθερά αυξητικές τάσεις.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το ποσοστό χρήσης πιστωτικών καρτών αυξήθηκε εξαιτίας των ελέγχων κεφαλαίων μεσοσταθμικά από 4,5% σε 19,5%, με αύξηση για τις αλυσίδες σουπερμάρκετ από 7,5% σε 35% με αυξητικές τάσεις και για τα μικρότερα σημεία πώλησης από 1% σε 5% με αυξητικές τάσεις. Αυτή τη στιγμή στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων (μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ) η χρήση καρτών στις συναλλαγές φθάνει ακόμα και στο 50% των συνολικών αγορών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ, περίπου οι μισοί καταναλωτές (49%), 1 στους 2, δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν πλέον πιο συχνά πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για τις συναλλαγές τους. Όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος, την μεγαλύτερη και σημαντικότερη αύξηση παρουσιάζουν οι συναλλαγές με χρεωστική κάρτα με τον αριθμό των συναλλαγών να αυξάνεται από περίπου 15 εκατ. ευρώ σε περίπου 60 εκατ. ευρώ (+300%) από το πρώτο εξάμηνο του 2015 στο δεύτερο εξάμηνο του 2015, όταν οι πιστωτικές κάρτες παρουσιάζουν αύξηση από 23 εκατ. σε 29 εκατ. συναλλαγές (+25%).

Αυτές οι αυξήσεις, πέρα από τα πολύ θετικά αποτελέσματα που επιφέρουν μακροοικονομικά και ιδιαίτερα στη μείωση της φοροδιαφυγής/φοροαποφυγής, προκαλούν μία αξιοσημείωτη αύξηση του κόστους στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία της ανάλυσης κόστους που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μελέτης του ΙΕΛΚΑ, καθώς και τα στοιχεία από αντίστοιχες έρευνες στο εξωτερικό (Food Marketing Institute – USA, Australian Retailers Association, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) συνηγορούν σε δύο βασικά συμπεράσματα:

1. Ότι γενικά παγκοσμίως η χρήση πιστωτικών καρτών έχει υψηλότερο κόστος σε σχέση τη χρήση μετρητών, με το κόστος των πιστωτικών καρτών για το λιανεμπόριο να ανέρχεται σε 1,6-1,8% επί των πωλήσεων και των μετρητών σε 0,6-0,9% επί των πωλήσεων.

2. Ότι η χρήση συγκεκριμένα χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα έχει σημαντικά υψηλότερο κόστος από άλλες χώρες, καθώς οι χρεωστικές κάρτες αντιμετωπίζονται συνήθως ως πιστωτικές κάρτες από τον τραπεζικό κλάδο όσον αφορά την χρέωση της συναλλαγής. Έτσι ενώ το κόστος χρήσης χρεωστικών καρτών σε τρίτες χώρες είναι σε επίπεδα του 0,4-0,8%, στην Ελλάδα είναι υπερδιπλάσιο στο 1,7%.

Όπως επισημαίνει το ΙΕΛΚΑ, στην πραγματικότητα πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες έχουν ουσιώδεις διαφορές, εξαιτίας των οποίων στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις ΗΠΑ έχουν διαφορετικό κόστος προμήθειας τραπεζικής συναλλαγής για τον έμπορο σε σχέση με τις πιστωτικές κάρτες, με κυριότερο το ότι δεν εμπεριέχουν τον κίνδυνο της συναλλαγής μέσω δανεισμού.

Κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορετικά την προμήθεια για τη χρήση χρεωστικής κάρτας. Σε ορισμένες χώρες, οι τράπεζες τείνουν να επιβάλουν ένα μικρό σταθερό ποσό για κάθε συναλλαγή χρεωστικής κάρτας (π.χ. Γαλλία, Γερμανία). Με αυτό τον τρόπο πληρώνονται τα διαχειριστικά κόστη της τράπεζας για τη συναλλαγή και παράλληλα ενθαρρύνεται η χρήση τους.

Η ανάλυση κόστους που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ είναι αποκαλυπτική για τις συνέπειες που έχει η αύξηση χρήσης πιστωτικών και ιδιαίτερα των χρεωστικών καρτών ως μέσου πληρωμής στο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι οι παραπάνω εξελίξεις οδηγούν σε ετήσια αύξηση τους λειτουργικού κόστους των λιανεμπορικών επιχειρήσεων κατά 50 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,21% των πωλήσεων. Το ποσό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι οι κερδοφόρες επιχειρήσεις του κλάδου λειτουργούν με καθαρό περιθώριο κερδοφορίας προ φόρων της τάξης του 1-1,5%.

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται σαφές ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του επιπλέον κόστους έχει προκληθεί από τον 4πλασιασμό των συναλλαγών με τη χρήση χρεωστικής κάρτας και την αντιμετώπιση τους ως πιστωτικές στην χρέωση τους.

Από την ανάλυση προκύπτει αύξηση του συνολικού κόστους των επιχειρήσεων, εξέλιξη που αναμένεται να είναι εις βάρος του καταναλωτή (εφόσον δεν μειωθεί το κόστος χρήσης χρεωστικών καρτών), καθώς το αυξημένο αυτό κόστος έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες αυξήσεις του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Εκτιμάται ότι η υιοθέτηση ενός συστήματος χρέωσης προμήθειας για τις χρεωστικές κάρτες αντίστοιχου χωρών της ΕΕ θα δημιουργήσει σημαντικά πλεονεκτήματα στο λιανεμπόριο τροφίμων σε μία εποχή με έντονες πτωτικές τάσεις.

Read more »

Έρχονται 4.169 προσλήψεις μέχρι το τέλος του καλοκαιριού

Δέκα πακέτα μέσω των οποίων θα γίνουν 4.169 προσλήψεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού αναμένονται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Το ΑΣΕΠ ετοιμάζει επτά προκηρύξεις για 2.339 θέσεις τακτικού προσωπικού ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για 1.830 εποχικούς και συμβασιούχους.

Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν, όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος» είναι οδηγοί, εργάτες, χημικοί, βρεφονηπιοκόμοι, αρχαιολόγοι, νηπιαγωγοί, μηχανικο΄, τεχνίτες, νοσηλευτές, ψυχολόγοι κα.

* 35 μόνιμοι τεχνικοί στην ΤτΕ

Η προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες μέρες.

* 49 μόνιμοι ΠΕ διοικητικοί Οικονομικού στο υπουργείο Οικονομικών

Η προκήρυξη θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα

* 450 αορίστου χρόνου σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Οι 300 μόνιμες θέσεις αφορούν την ΕΥΔΑΠ και οι 150 την ΕΥΑΘ. Η ανακοίνωση των διαγωνισμών θα γίνει ως το τέλος του μήνα.

* 996 μόνιμοι στις συγκοινωνίες

Πρόκειται για 495 νέους οδηγούς και 201 τεχνίτες στην ΟΣΥ και 130 οδγούς και 170 τεχνίτες στη ΣΤΑΣΥ. Η έκδοση των προκηρύξεων αναμένετα.

* 700 συμβασιούχοι στα Κέντρα Κοινότητας

Με ετήσιες συμβάσεις εργασίας θα στελεχωθούν τα 254 Κέντρα Κοινότητας μέσω ΑΣΕΠ.

* 29 μόνιμοι στη ΓΓΔΕ

Στην ειδικότητα ΠΕ Χημικών.

* 780 μόνιμοι δικαστικοί υπάλληλοι

Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας για την κάλυψη άμεσων αναγκών των δικαστηρίων και των καταστημάτων κράτησης. Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν δικαστικούς επιμελητές, γραμματείς, πραγματογνώμονες αλλά και επιστήμονες Πληροφορικής.

* 330 εποχικοί σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού

Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως 8 μήνες, σε εφορείες αρχαιοτήτων.

* 800 εποχικοί σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες, ενδεκάμηνες και ετήσιες συμβάσεις εργασίας

Read more »

Οδηγίες για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας

Οδηγίες για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας
δημοσιεύθηκε: 15:51 Οικονομία
Οδηγίες για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας
share   

Έντυπο αίτησης, ένστασης και δικαιολογητικών εγγράφων και σχέδιο απόφασης για την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ https:/ /www.idika.gov.gr/anasfalistoi/ προκειμένου να διατίθενται από τις Υπηρεσίες για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Στην ιστοσελίδα θα αναρτώνται, επίσης, η σχετική νομοθεσία, διευκρινιστικές εγκύκλιοι και οι οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Η εξέταση των αιτήσεων για έκδοση ή θεώρηση βιβλιαρίων ανασφαλίστων ανεστάλη μετά τη δημοσίευση της νέας Κ.Υ.Α. και έως την έναρξη της νέας διαδικασίας από 1-08-2016.
Οι αιτούντες εξομοιώνονται με τους κατόχους κατά την 04-04-2016 βιβλιάριο ανασφαλίστου και οι αιτήσεις τους εξετάζονται με τη νέα διαδικασία, με δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης, όπου αυτό χρειάζεται π.χ. λόγω υποβολής νέας φορολογικής δήλωσης ή λόγω γέννησης νέου τέκνου. Συνεπώς, οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα εξετάζονται μόνο για την έκδοση απόφασης χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης με τα εισοδηματικά κριτήρια. Η νοσηλεία είναι δωρεάν από τη ημερομηνία δημοσίευσης του ήτοι την 21-02-2016.
Για όσες από τις εκκρεμείς αιτήσεις (είτε για βιβλιάριο ανασφαλίστου είτε για πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας) αφορούσαν σε νοσηλείες για το διάστημα πριν την 21-02-2016, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' άρ. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΕ1Α465ΦΥΟ- 6ΦΝ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Τα ανωτέρω νοσήλια διαγράφονται, εφόσον προσκομιστεί στις Υπηρεσίες Υγείας το αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης στην Υπηρεσία σας με αριθμό πρωτοκόλλου έως 04-04-2016.
Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας (δωρεάν μετακίνηση με πλοία, δωρεάν ταφή, απαλλαγή από δικαστικά έξοδα και άλλες ισχύουσες διατάξεις) κατόπιν κατάργησης της Κ.Υ.Α.139491/2006, διευκρινίζεται ότι οι Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής της ανωτέρω Κ.Υ.Α., είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν με αποκλειστική αρμοδιότητα τη λήψη απόφασης επί αιτημάτων έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων. Δεν προκύπτει από τη νομοθεσία αρμοδιότητα των Επιτροπών Κοινωνικής Αρωγής για καθήκοντα πέραν αυτών που ρητά τους ανέθετε η Κ.Υ.Α.139491/2006.
Αναφορικά με την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του Ν.Δ.57/1973, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπ'αρ. Δ28.οικ.29741/2843/12-09-2013 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο «Η πιστοποίηση της οικονομικής αδυναμίας από την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου γίνεται στη βάση των διατάξεων του Ν.Δ.57/1973», «Το πιστοποιητικό εκδίδεται για τη συγκεκριμένη χρήση με απόφαση του Δημάρχου, μετά τη δημοσίευση του Ν.3852/2010» και «Η έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έκδοση βιβλιαρίων ανασφαλίστων».
Η παραπομπή του άρθρου 4 του Ν.Δ.57/1973 στο άρθρο 2 αυτού, όπου προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Νομάρχη (νυν Δήμαρχο κατόπιν ισχύος του Ν.3852/2010), κατόπιν γνώμης «ειδικής επιτροπής» αποτελούμενης από ένα δημόσιο υπάλληλο, ένα εκκλησιαστικό λειτουργό και ένα ευυπόληπτο πολίτη, καθίσταται ανενεργή όσον αφορά στο σκέλος της ειδικής επιτροπής, δεδομένης της μη συγκρότησης και λειτουργίας τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συνέχιση της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας από την αρμόδια Δ/νση του Δήμων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί.
Ιδιαίτερα, για τη χορήγηση πιστοποιητικού για δωρεάν μετακίνηση με πλοίο θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί οικογενειακοί ή κοινωνικοί λόγοι (ιδίως λόγοι υγείας), οι οποίοι θα συνεκτιμώνται από την Υπηρεσία σε συνάρτηση την οικονομική κατάσταση του αιτούντος.

Read more »

26 Ιουλ 2016

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: "Ο κ. Τσίπρας, αφού υφάρπαξε την ψήφο των πολιτών υποσχόμενος την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, αύξησε τον ΕΝΦΙΑ"Το ζήτημα των μεγάλων φορολογικών επιβαρύνσεων που επέρχονται στον ΕΝΦΙΑ του 2016, για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, επαναφέρει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής Ημαθίας και Τομεάρχης Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος και συνυπογράφουν 67 Βουλευτές.

Ο κ. Βεσυρόπουλος, κατέθεσε νέα Ερώτηση, για τις επιβαρύνσεις που επιφέρει η αύξηση του ΕΝΦΙΑ στους πολίτες, καθώς από τις 27 Μαΐου 2016, που είχε κατατεθεί για πρώτη φορά σχετική ερώτηση, ο αρμόδιος υπουργός δεν έδωσε καμία απάντηση. Οι λόγοι της μη απάντησης, είναι προφανείς και ευνόητοι, «για να μην αποκαλυφθεί η αύξηση του ΕΝΦΙΑ από μια κυβέρνηση και έναν Πρωθυπουργό, που είχαν υποσχεθεί προεκλογικά την κατάργηση του», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Βεσυρόπουλος.

Οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία για τον ποσοτικό στόχο των εισπράξεων από τον ΕΝΦΙΑ που θέτει η κυβέρνηση για το 2016 ενώ επισημάνουν, επίσης, ότι η κυβέρνηση στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συμπεριελήφθη στο πολυνομοσχέδιο στο οποίο ψηφίστηκαν οι αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ, δεν είχε καμία αναφορά για τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν.

Σε δήλωση του ο κ. Βεσυρόπουλος επισημαίνει:

«Ο κ. Τσίπρας, αφού υφάρπαξε την ψήφο των πολιτών υποσχόμενος την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, έκανε το ακριβώς αντίθετο: αύξησε τον ΕΝΦΙΑ.

Η κυβέρνηση πανικόβλητη προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα.

Τους είχαμε προειδοποιήσει, ότι με όλα αυτά που έφεραν και ψήφισαν, θα υπήρχε αύξηση του ΕΝΦΙΑ για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αφού:

- Το «αφορολόγητο όριο» για τον συμπληρωματικό φόρο μειώθηκε στα 200.000 ευρώ, αντί για 300.000 ευρώ που ήταν μέχρι πέρυσι ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές.

-  Στο συμπληρωματικό φόρο συνυπολογίζονται πλέον και τα αγροτεμάχια.

- Επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος και στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των επιχειρήσεων.

- Καταργήθηκε η έκπτωση 20% για τα κενά μη-ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

- Αυξήθηκε ο ΕΝΦΙΑ έως 25% για τα οικόπεδα.

- Καταργούνται οι εκπτώσεις, 50% έως 100%, που ίσχυαν για κοινωνικά ευαίσθητες κατηγορίες πολιτών, όπως ΑμεΑ και πολύτεκνοι με χαμηλά εισοδήματα, εφόσον έχουν ελάχιστα έσοδα από τόκους καταθέσεων.

Και όλα αυτά, χωρίς να αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές αξίες φέτος το Σεπτέμβριο, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί !!!

Τώρα η κυβέρνηση που είχε το θράσος να μας διαψεύδει και να δηλώνει κατηγορηματικά, ότι όχι μόνο δεν αύξησε αλλά μείωσε τον ΕΝΦΙΑ, τρέχει πανικόβλητη. Προαναγγέλλει, ότι θα πάρει πίσω τις αυξήσεις, τις οποίες δεν παραδεχόταν, με φαιδρά επιχειρήματα και δικαιολογίες που δεν πείθουν κανένα.

Φυσικά οι αυξήσεις που θα πάρει πίσω είναι σταγόνα στον ωκεανό. Θα αποδειχθεί από τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Ποιος πιστεύει αυτή την κυβέρνηση;

Μια κυβέρνηση, που είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία, έστω και για μία μέρα παραπάνω.

Οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν πολύ ακριβά το κόστος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ποτέ άλλοτε η χώρα δεν διέθετε έναν Πρωθυπουργό με τόσο μεγάλο έλλειμμα πολιτικής ηθικής και περίσσευμα πολιτικού αμοραλισμού.

Ο κ. Τσίπρας έγινε Πρωθυπουργός με τα ψέματα.

Τα ψέματα όμως τελειώνουν εδώ».Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΘΕΜΑ: «Αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων στον ΕΝΦΙΑ».


Κύριε Υπουργέ,

Η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη πλέον, ότι θα υπάρξουν σφοδρές αντιδράσεις από τις αυξήσεις που θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα.

Επιχειρεί να πάρει πίσω την ένταξη των αγροτεμαχίων στο συμπληρωματικό φόρο αλλά και τη ρύθμιση για την κατάργηση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, ΑμεΑ, τριτέκνων και πολυτέκνων, που τυγχάνει να έχουν έσοδα από τόκους, οι οποίοι μπορεί να αποτελούν και τις οικονομίες μιας ζωής για μια οικογένεια.

Ακόμα όμως και αν ανακαλέσει αυτές τις διατάξεις, οι επιβαρύνσεις από την αύξηση του ΕΝΦΙΑ για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, εξακολουθούν να παραμένουν δυσβάσταχτες.
Είχαμε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή από τις 27 Μαΐου, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για τον ποσοτικό στόχο των εισπράξεων από τον ΕΝΦΙΑ που θέτει η κυβέρνηση για το 2016.

Είχαμε επισημάνει επίσης, ότι η κυβέρνηση στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συμπεριελήφθη στο πολυνομοσχέδιο στο οποίο ψηφίστηκαν οι αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ, δεν είχε καμία αναφορά για τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν.

Στην ερώτηση αυτή η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός δεν έδωσαν καμία απάντηση.

Οι λόγοι είναι ευνόητοι.

Για να μην αποκαλυφθεί η αύξηση του ΕΝΦΙΑ από μια κυβέρνηση και έναν Πρωθυπουργό που είχαν υποσχεθεί προεκλογικά την κατάργηση του.

Οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης, ότι μόλις ο ένας στους οχτώ πολίτες, θα δει αύξηση στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, δεν ισχύουν και δεν πείθουν κανένα.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, θα καταρρεύσουν μόλις σταλούν τα εκκαθαριστικά στους πολίτες. Είναι βέβαιο, ότι θα υπάρξουν νέες και πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Στη διαπίστωση αυτή, συντείνουν τα ακόλουθα:

-Υπάρχει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, αφού αυξήθηκαν οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου κατά 25%.

-Λόγω της αύξησης των συντελεστών του συμπληρωματικού φόρου και της μείωσης του αφορολογήτου ορίου στο συμπληρωματικό φόρο, από τις 300.000 ευρώ, στις 200.000 ευρώ, θα υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, η αντικειμενική αξία της οποίας υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.


-Οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, με αντικειμενική αξία άνω των 400.000 ευρώ, θα δουν στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ αύξηση φόρου ακόμα και σε ποσοστό 300%.

-Θα υπάρξει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση για τα ιδιοχρησιμοποποιούμενα ακίνητα των επιχειρήσεων, με συντελεστή ένα (1) τοις χιλίοις.

-Αυξάνεται από 2,5 σε 3,5 τοις χιλίοις, ο συντελεστής φορολόγησης στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, για τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους. Επίσης, αυξάνεται, για τα ακίνητα τους, από 2,5 σε 5,5 τοις χιλίοις, ο συντελεστής φορολόγησης για τις  εταιρείες επενδύσεων.

-Θα αυξηθεί η επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, αφού στο νομοσχέδιο, που κατέθεσε και ψήφισε η κυβέρνηση δεν υπάρχει πλέον η μείωση του 20%, που ίσχυε μέχρι πέρυσι.


Κατόπιν αυτών, είναι βέβαιο, ότι τα ποσά που θα βεβαιωθούν για τον ΕΝΦΙΑ του 2016, θα είναι πολύ υψηλοτέρα από πέρυσι.

Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Υπουργός Οικονομικών , οφείλουν να δώσουν άμεσες απαντήσεις πλέον.

Οφείλουν να σεβαστούν τους κανόνες κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1.Γιατί δεν υπήρχε στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνόδευε το πολυνομοσχέδιο, η σχετική ποσοτικοποίηση για τα επιπλέον έσοδα του ΕΝΦΙΑ 2016.

2. Πόσο ήταν το ποσό που βεβαιώθηκε και ποιο το ποσό που εισπράχθηκε από τον ΕΝΦΙΑ 2015.

3. Ποιος είναι ο ακριβής ποσοτικός στόχος που τίθεται για την βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ 2016, μετά τις αλλαγές και τις νέες επιβαρύνσεις;

Read more »

Δήλωση του Α.Μαρκούλη για την Αρχαιολογία

ΑΝΑΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Ή ΑΚΡΑΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ

Ακριβώς μία εβδομάδα μετά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, την Τετάρτη , 20-07-2016 , στην οποία κυριάρχησε το πρώτο θέμα που αφορούσε «την έκφραση γνώμης του Δ.Σ. Βέροιας για την οριοθέτηση-αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της πόλης της Βέροιας», οφείλουμε  ως υπεύθυνη παράταξη, με ευκρινή θέση σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της πόλης, να σχολιάσουμε τα όσα προηγήθηκαν, τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκειά της  και τα όσα ακολούθησαν αυτή τη συνεδρίαση.

Καταρχάς, στα προ ημερήσιας διάταξης θέματα, ο επικεφαλής της παράταξης «Προτεραιότητα στον Δημότη», Αντώνης Μαρκούλης, στιγμάτισε τον πρόχειρο τρόπο με τον οποίο εισήχθη , σε νεκρό χρόνο,  ένα τόσο σοβαρό θέμα σε διαβούλευση, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε συζήτηση ή ενημέρωση έστω των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για τον χρόνο συζήτησης του θέματος αυτού, ώστε όλες οι παρατάξεις να έχουν τη δυνατότητα να παραστούν με τους επικεφαλής τους και να εκφράσουν τη θέση τους επ' αυτού του τόσο σοβαρού θέματος. Στην αταξία αυτή προστέθηκε και  ο τρόπος εισαγωγής του θέματος για συζήτηση, καθώς η πλειοψηφία, κατά την προσφιλή της τακτική,  επιφυλάσσοντας για τον εαυτό της, το δικαίωμα να λάβει θέση αναλόγως του «Όπως θα Φυσήξει ο Άνεμος Ο.Φ.Α.» ανέθεσε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, κ. Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, να συντάξει το σχετικό εισηγητικό. Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, παρά το γεγονός ότι κόπτεται να πληροφορηθεί τη θέση μας, την οποία ούτως ή άλλως θα την εκφέρουμε αρμοδίως, όταν και όπου απαιτηθεί, με μεγάλη κυριολεκτικά μαεστρία αποφεύγει να πάρει θέση ο ίδιος.

Μάλιστα, στο «πολυσέλιδο» - τέσσερις (4) σελίδες (!!!) - εισηγητικό, εκ των οποίων στις δύο (2) παρατίθενται οι ισχύουσες διατάξεις ,  απουσίαζε η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου αλλά και η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, απαραίτητη κατά την άποψή μας, για το εάν είναι προσαρμοσμένη στην αρχή της αναλογικότητας (αναγκαιότητας & καταλληλότητας)  η προτεινόμενη ρύθμιση.

Με δεδομένες αυτές τις ελλείψεις, την απουσία εκπροσώπου της αρχαιολογικής υπηρεσίας, την ελλιπή ενημέρωση των πολιτών αλλά και των φορέων, καθώς και την  υποβάθμιση του θέματος, προτιμήσαμε να αποχωρήσουμε από τη συζήτηση, ώστε να μη νομιμοποιήσουμε τον επιπόλαιο τρόπο αντιμετώπισης ενός ακόμη σπουδαίου θέματος και –κυρίως- να μην παράσχουμε λευκή επιταγή.

Βεβαίως, κάποιοι που παριστάνουν τους επαΐοντες, και μάλλον δε θέλουν την «Κυρία Φωφώ στη Βέροια», θεωρούν ότι αυτές οι ελλείψεις είναι «τυπικές» και αποτελούν το «τέλος» και όχι την «αρχή». Υπενθυμίζουμε ότι νόμος, χωρίς αιτιολογική έκθεση, ευτυχώς, ακόμη δεν υπήρξε, εκτός αν μιλάμε για ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Επίσης, δε θα αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι εκπρόσωποι των φορέων αλλά και πρόσωπα που διοίκησαν την πόλη αυτή, τόσο πριν , όσο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσίασαν «τάσεις ανθρωποφαγίας».


Κύριο πιάτο η Αγγελική Κοτταρίδη. Διαδηλώνουμε ότι την κυρία δεν τη γνωρίζουμε ούτε κατ' όψιν (εξαιρείται το φωτογραφικό υλικό που έχει υποπέσει  στην αντίληψή μας). Είναι παραλογισμός ένας άνθρωπος που δίνει μάχες για τη δημιουργία Μουσείου στη Βεργίνα, για την απόδοση του κορυφαίου μνημείου της πόλης, της μοναδικής παλαιάς Μητρόπολης, για τη μη εγκατάσταση ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ στην περιοχή μας κ.ά. να μη θέλει την ανάπτυξη της Βέροιας.

Όπως υπερβολική έως επικίνδυνη  και αρνητική παγκόσμια πρωτοτυπία αποτελούν τόσο οι προσεγγίσεις ότι τα μουσεία ή η αρχαιολογία αποτελούν κίνδυνο για την επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και οι προτροπές «να μην παραδοθεί η πόλη στην Αρχαιολογία». Δεν θα ασχολούμασταν με αυτές τις κρίσεις, αν και εφόσον δεν προέρχονταν από εκπροσώπους φορέων -υποτίθεται εμφρόνων- οι οποίοι παράλληλα αποφεύγουν να πάρουν θέση για τις συνέπειες των μνημονίων στην επιχειρηματική δράση. Και δεν μπορούμε να αποδώσουμε παρά μόνο σε διάθεση αστεϊσμού και καλλιέργειας κλίματος υπερβολής τις τοποθετήσεις προσώπων που έπαιξαν ρόλο σε αυτήν την πόλη, που μόνο εκπρόσωποι οίκων ρουχισμού και δη εσωρούχων θα μπορούσαν να εκφράσουν.

Τέλος, δεν θα μπορούσαμε παρά να αποδώσουμε σε άγνοια την από ιατρική πλευρά (γαστρεντερολογική ή και ψυχιατρική) προσέγγιση της λειτουργίας της αρχαιολογικής υπηρεσίας φερόμενης ως «δυσκοίλιας» ή ως «έχουσας πάρει τα μυαλά της αέρα». Από τη δημόσια αντιπαράθεση προέκυψε ότι η αρχαιολογική  υπηρεσία, κάθε άλλο παρά «δυσκοίλια» είναι, καθώς  από το έτος 2012 έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο με το οποίο ζητούσε τις απόψεις του Δήμου Βέροιας.

Πιθανότατα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως εμφορούμενη από υπερβάλλοντα ζήλο τη στάση της αρχαιολογίας, η οποία όμως εδράζεται στην αδράνεια και την αβελτηρία της δημοτικής αρχής που από το 2012 μέχρι και σήμερα δεν έλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως όφειλε.

Και επειδή θα πρέπει να φτάσουμε και στο «Δια ταύτα», επιλύοντας και την αγωνία που δημοσίως εξέφρασαν κάποιοι για να πληροφορηθούν τη θέση μας, ευελπιστώντας μάλιστα να  μην δείξουν μικροψυχία και τελικά να την υιοθετήσουν, λαμβάνοντας υπόψη και την όλη φιλολογία που αναπτύχθηκε εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για το δίκαιο ή άδικο της εκπεφρασμένης ανησυχίας για την οικοδομική δραστηριότητα, και τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες, που μπορεί να έχει στην σε αυτήν το σχέδιο αρχαιολογικής οριοθέτησης του Δήμου Βέροιας, όταν η πόλη της Βέροιας σε ποσοστό 90 %  περίπου έχει ήδη δομηθεί. Μήπως η ανησυχία αυτή είναι ήδη άνευ αντικειμένου ;

Φρονούμε ότι η πόλη έχει την ανάγκη της παρουσίας μίας αρχαιολογικής υπηρεσίας που να υπερασπίζεται με αυταπάρνηση την πολιτιστική κληρονομιά, διαβαθμισμένα και αναλόγως της σημαντικότητας των μνημείων. Ταυτόχρονα, προκύπτει αδήριτη και η ανάγκη της ορισμοδότησης με κλίμακες και κανόνες της προστατευόμενης πολιτιστικής κληρονομιάς ως επίσης  και των όρων δόμησης ή άσκησης επιχειρηματικών δράσεων χωρίς να ανακύπτουν κενά που θα δίδουν τη δυνατότητα να εξαρτάται η έκβαση των υποθέσεων από άποψη ουσίας αλλά και χρόνου από τις καλές ή κακές προθέσεις των ιθυνόντων.

Νομίζουμε ότι θα πρέπει, αφού προηγηθεί εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου στο σύνολό του αλλά και των πολιτών της Βέροιας, το Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας να συγκληθεί εκ νέου για τη συζήτηση του θέματος σε ειδική συνεδρίαση με την ανάλογη δημοσιότητα που επιβάλλεται να έχει η συζήτηση ενός τέτοιου σοβαρού ζητήματος.
                                                  
                                                  
                                                  Για την παράταξη «Προτεραιότητα στον Δημότη»
                                                                           Ο Επικεφαλής
                                                                    Αντώνης Μαρκούλης
                                                              Υποψήφιος Δήμαρχος  Βέροιας

Read more »

Οι αγρότες θα κάνουν κατάληψη τον ΕΛΓΑ στην Βέροια


Συνάδελφοι αγροτο-κτηνοτροφοι Ημαθίας και Πέλλας

    Σας καλούμε σε αγωνιστική παρέμβαση και συμβολική κατάληψη των γραφείων του ΕΛΓΑ στην Βέροια την  Πέμτη 28 Ιουλίου στις 11 π.μ.
Προχωράμε σ αυτήν την κινητοποίηση μέσα στην περίοδο συγκομιδής των φρούτων μας σαν συνέχεια των αγροτικών κινητοποιήσεων και μπλόκων του περασμένου χειμώνα .
    Η κινητοποίηση μας αυτή με πρωτοβουλία του Αγροτικου Συλλόγου Γεωργών Βέροιας, του Αγρ. Συλλόγου «Μ. Αντύπας» Νάουσας και Γυψοχωρίου   Πέλλας εντάσσεται στο δεκαήμερο των δράσεων, που αποφασίστηκαν απο την Παννελαδική επιτροπή των 69 μπλοκων στην πρόσφατη συνεδρίασή της στην Βέροια.
   Διαμαρτυρόμαστε για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην διαδικασία των εκτιμήσεων απο τον ΕΛΓΑ των ζημιών που προκλήθηκαν στην παραγωγή των φρούτων της περιοχής μας (ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια, δαμάσκηνα) απο παγετό, χαλάζι και βροχοπτώσεις με συνέπεια την σημαντική καθυστέρηση και των αποζημιώσεων στους αγρότες.  Οι ευθύνες της κυβέρνησης ειναι δεδομένες για την μη έγκυρη επίλυση του προβλήματος με τα έξοδα μετακίνησης των γεοπόνων – εκτιμητών του ΕΛΓΑ παρά την είσπραξη τεράστιων ασφαλιστικών εισφορών ανα στρέμμα και εκτιμητικών ανα δέντρο απο τους δενδροκαλιεργητές.
   Διαμαρτυρόμαστε παράλληλα και για τα νεα εξοντωτικά μέτρα στην Φορολογία στο Ασφαλιστικό, τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα μας τις τεράστιες ζημιές της συνεχιζόμενης πολιτικής με το ρώσικο εμπάργκο, το συνολο της αντιαγροτικής πολιτικής που με τα μέτρα της εχει σαν στόχο να μας θέσει εκτός παραγωγής και να παραδώσει τα χωράφια μας στους νεοτσιφλικάδες.
   Η αντίσταση των φρουτοπαραγωγών της περιοχής μας οπως και συνολικά των μικρών και μεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας μας ειναι μονόδρομας

                                                   
                                     Αγροτικος Σύλλογος  Γεωργων Βέροιας
                                     Αγρ. Σύλλογος Μ Αντύπας
                                     Γυψοχωρίου Πέλλας
                                               

 

Read more »

Λύκοι έφαγαν πρόβατα στην Κουλούρα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κουλούρα του δήμου Βέροιας.
Λύκοι μπουκαραν μέσα σε στάνη με πρόβατα και κατασπαραξαν περίπου 10 πρόβατα,το πρωί ο ιδιοκτήτης που έχει τα πρόβατα δεν πιστευε στα μάτια του από αυτό που έβλεπε

Read more »

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 127 μελών παράνομου διαδικτυακού στοιχηματισμού


Εξαρθώθηκε, μετά από πολύμηνες έρευνες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής μεγάλο κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παροχή παράνομων υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 127 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 18 αρχηγικά, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ασιατικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει «δίκτυο επιχειρήσεων» παράνομου στοιχηματισμού σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική, χρησιμοποιώντας σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για να πραγματώνουν την εγκληματική τους δραστηριότητα, τουλάχιστον από το έτος 2014.

Η εγκληματική ομάδα εξαρθρώθηκε μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση και από ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 21 Ιουλίου σε πέντε μεζονέτες στις περιοχές του Διονύσου, της Κηφισιάς, της Βούλας και της Αναβύσσου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 126 άτομα ασιατικής καταγωγής και ένας ημεδαπός, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα 18 αρχηγικά μέλη, όλοι ασιατικής καταγωγής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα παίγνια.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δύο ημεδαποί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι διευκόλυναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στις παράνομες δραστηριότητές τους.

«Με τη συγκεκριμένη εξάρθρωση καταφέραμε ένα ακόμα καίριο πλήγμα κατά του παράνομου στοιχηματισμού και των τυχερών παιγνίων και μάλιστα από ένα κύκλωμα με διεθνικό χαρακτήρα, που είχε εξαπλώσει τη δράση του σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, μέσω του διαδικτύου», δήλωσε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής Υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Ιωάννα Ροτζιώκου, από την εξέλιξη των ερευνών, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δημιουργούσαν «αυτόνομες επιχειρήσεις» που παρείχαν παράνομες υπηρεσίες διαδικτυακού στοιχηματισμού, με πανομοιότυπο τρόπο δράσης, ταυτόσημες λειτουργίες, και εξειδικευμένη μεθοδολογία.

Οι επιχειρήσεις είχαν ως έδρα πολυτελείς κατοικίες σε περιοχές των Βορείων και Νοτίων προαστίων της Αττικής, τις οποίες τα μέλη της οργάνωσης αναζητούσαν και εκμίσθωναν έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών. Οι κατοικίες αυτές διέθεταν υπόγεια παρκινγκ, πισίνες και επάρκεια χώρων, ενώ η εκμίσθωση γινόταν με τη συνδρομή του ημεδαπού συλληφθέντα, που ήταν μεσίτης.

Οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι στις νοικιασμένες επαύλεις διαμορφώνονταν με τρόπο που εξυπηρετούσε και διευκόλυνε την καθημερινή λειτουργία και διαμονή των μελών του κυκλώματος, καθώς είχαν οργανώσει σύστημα κατανομής των χώρων, με αρίθμηση των υπνοδωματίων.

Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές, λάμβαναν αυξημένα μέτρα, επιτηρώντας τους εξωτερικούς χώρους και την προσβασιμότητα στις κατοικίες, καλύπτοντας τα παράθυρα για να αποφεύγουν την οπτική επαφή, ενώ στους εσωτερικούς χώρους είχαν τοποθετήσει ειδικά ηχομονωτικά αφρολέξ για τη μείωση των θορύβων.

Παράλληλα, από τις επιτόπιες έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν προβεί σε ειδική διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, εγκαθιστώντας υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό για να πραγματοποιήσουν τους παράνομους διαδικτυακούς στοιχηματισμούς.

Συγκεκριμένα, είχαν εγκαταστήσει αυτοσχέδιες ατομικές «θέσεις» εργασίας αποτελούμενες από μικρά γραφεία, καλυμμένα με ειδικό ηχομονωτικό υλικό που εξασφάλιζε αυτονομία. Επίσης, είχαν τοποθετήσει ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με συσκευές σταθερής τηλεφωνίας, σύνδεση στο διαδίκτυο, tablets , ασύρματους πομποδέκτες επικοινωνίας ( walkie - talkie ) και δημοσιογραφικές συσκευές καταγραφής ήχου.

Περαιτέρω, η ημεδαπή συγκατηγορούμενη, είχε διευκολύνει την εγκατάσταση συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας σε κάποιες από τις οικίες που δραστηριοποιούνταν η εγκληματική οργάνωση προς όφελος των παράνομων σκοπών αυτής.

Στις θέσεις εργασίας τα μέλη της οργάνωσης εργάζονταν με βάρδιες και με τη χρήση του προαναφερόμενου εξοπλισμού πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε πιθανούς πελάτες, κυρίως σε χώρες της Ασίας, με σκοπό να τους πείσουν να στοιχηματίσουν σε αθλητικά γεγονότα ή να συμμετάσχουν σε παιχνίδια καζίνο μέσω συγκεκριμένων ιστοσελίδων, που διαχειρίζονταν, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές.

Επισημαίνεται, ότι οι καταθέσεις των χρημάτων για στοιχηματισμό και οι αποδόσεις κερδών στους παίκτες, πραγματοποιούνταν μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε χώρες της Ασίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, στις (5) μεζονέτες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά ύψους 151.000 ευρώ, 6.000 δολαρίων ΗΠΑ, 73.000 κινεζικών γουάν. Παράλληλα κατασχέθηκε πολύ μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου laptop , συστημάτων επικοινωνίας-ασύρματοι, καταγραφικών ήχου, συσκευών σύνδεσης στο διαδίκτυο και συσκευών τύπου tablet.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε τακτική Ανάκριση.

Σημειώνεται ότι λόγω του διεθνικού χαρακτήρα της εγκληματικής οργάνωσης και της δραστηριοποίησης της σε πολλές χώρες, οι έρευνες θα συνεχιστούν στο πλαίσιο της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, με τη συνδρομή της INTERPOL, για να προσδιοριστεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας του κυκλώματος

Read more »

Σαφάρι κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών για χρέη


Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εισπρακτική επίθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογούμενων με χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, που έχουν εξαπολύσει τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, καθώς θα πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να εισπράξουν 5 δισ. ευρώ. Περισσότερες από 1.200 ηλεκτρονικές εντολές κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων φεύγουν κάθε ημέρα από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ενώ περίπου 600 είναι τα κατασχετήρια που στέλνονται καθημερινά από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ).

Την ίδια ώρα το Δημόσιο ετοιμάζεται να βγάλει στο «σφυρί» 31 ακίνητα οφειλετών, εκ των οποίων τα 18 βγαίνουν σε πλειστηριασμό την ερχόμενη Τετάρτη. Το υπουργείο Οικονομικών βλέποντας τα ληξιπρόθεσμα χρέη να έχουν εκτοξευτεί στα 90 δισ. ευρώ έχει επιστρατεύσει το «όπλο» των κατασχέσεων τραπεζικών καταθέσεων, μισθών, ενοικίων, ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, για να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα από την τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του έτους μέσω των κατασχέσεων και των ρυθμίσεων εισπράχθηκαν 1,957 δισ. ευρώ από ληξιπρόθεσμα εκ των οποίων 1,26 δισ. ευρώ προέρχεται από παλιές οφειλές και 697 εκατ. ευρώ από νέα χρέη που δημιουργήθηκαν από την αρχή του έτους.

Η εκτέλεση κατασχέσεων από την αρχή του έτους έφτασε στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας διετίας και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τον μήνα Ιούνιο εκτελέστηκαν περισσότερες από 30.000 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών με εντολές των εφοριών. Οι κατασχέσεις λογαριασμών στρέφονται στο σύνολο των οφειλετών, χωρίς να γίνεται διάκριση σε «μικρούς» και «μεγάλους», από τη στιγμή που οι υποθέσεις αφορούν μη ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Μηδενικά αποτελέσματα

Τα κατασχετήρια μπορεί να φθάνουν με καταιγιστικούς ρυθμούς στις τράπεζες αλλά τα έσοδα που εισπράττει το Δημόσιο δεν είναι τα αναμενόμενα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οφειλετών τα κατασχετήρια γυρίζουν πίσω με μηδενικές εισπράξεις, αφού στους λογαριασμούς δεν υπάρχουν καταθέσεις ή προστατεύονται από το ακατάσχετο. Πάντως οι τράπεζες με το που λάβουν ηλεκτρονικά τα ειδοποιητήρια προχωρούν άμεσα στη δέσμευση των ποσών που βρίσκουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογούμενων που χρωστούν στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και στη συνέχεια «σηκώνουν» καταθέσεις που μπορεί να προέρχονται από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, αποταμιεύσεις. Ο ίδιος ο οφειλέτης δεν γνωρίζει τίποτα για τη διαδικασία και το μαθαίνει όταν πάει στην τράπεζα.

Επειδή οι κατασχέσεις αφορούν ακόμη και μικρά ποσά της τάξης των 100 ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών έχει καλέσει τους φορολογουμένους να δηλώσουν στο TAXIS τον τραπεζικό λογαριασμό που μπορούν να προστατεύσουν από την κατάσχεση.

Δείτε εδώ πώς μπορείτε να δηλώσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο – Όλες οι λεπτομέρειες

Ταχύτερη η Επίλυση Διαφορών

Ανεβάζει ταχύτητες η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών, στην οποία προσφεύγουν οι φορολογούμενοι που αμφισβητούν αποφάσεις επιβολής φόρων ή προστίμων της φορολογικής διοίκησης. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους ο ρυθμός εξέτασης των φορολογικών υποθέσεων διπλασιάστηκε.

Διεκπεραίωσε το 95,33%

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την αποδοτικότητα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δείχνουν ότι για πρώτη φορά από το 2 ζ011 και μετά, η υπηρεσία κατάφερε τον Ιούνιο να διεκπεραιώσει το 95,33% των υποθέσεων που έπρεπε να εξετάσει για να μην απορριφθούν στη βάση παρέλευσης προθεσμίας, έναντι ποσοστού 49,7% τον περασμένο Ιανουάριο.

Πέρυσι, σχεδόν εννέα στις δέκα υποθέσεις απορρίπτονταν απλώς και μόνο επειδή δεν εξετάζονταν ποτέ. Περνούσε η προθεσμία και έβγαινε απορριπτική απόφαση, εξαιτίας ακριβώς της παρέλευσης του χρόνου εξέτασης της υπόθεσης.

Ενδεικτικό είναι ότι τον Ιανουάριο, η ΔΕΔ διεκπεραίωσε το 49,7% των υποθέσεων που είχε ανοιχτές, ποσοστό το οποίο αυξήθηκε σε 95,33% τον Ιούνιο. Περισσότερες από εννιά στις δέκα υποθέσεις εξετάστηκαν, άσχετα αν απορρίφθηκαν ή έγιναν δεκτά τα αιτήματα των φορολογουμένων, όταν τον Ιανουάριο περισσότερες από μία στις δύο υποθέσεις απορρίπτονταν απλώς και μόνο επειδή περνούσε η προθεσμία εξέτασής τους.

Απορριπτικές αποφάσεις

Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών είναι απορριπτικές. Από τις 592 υποθέσεις οι οποίες εξετάστηκαν τον Ιούνιο, οι 451 απορρίφθηκαν αλλά υπάρχουν και 105 οι οποίες έγιναν δεκτές. Οι υπόλοιπες υποθέσεις εντάχθηκαν σε διάφορες κατηγορίες (μερικώς δεκτές, θετικές, τεκμαιρόμενες). Σε επίπεδο εξαμήνου, ο στόχος ο οποίος είχε τεθεί αφορούσε εξέταση του 60% των υποθέσεων. Έκλεισε στο 65,5%

Read more »

Χαμός στις εκδηλώσεις στην Πατρίδα

Για μία ακόμη φορά το γήπεδο της πατρίδας γέμισε από κόσμο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ευστάθιο χωραφά οι καλλιτέχνες Παρχαρίδης Σοφιαννιδης Κουρτίδης ξεσηκωσαν τον κόσμο στους ρυθμούς της ποντιακης μουσικής.. Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκε και ο δήμαρχος Βέροιας μαζί με τους αντιδημάρχους Παπαδόπουλο και Ασλανογλου και τους Δημοτικούς συμβούλους Παπαϊωάννου Τραπεζανλίδη Διαμάντι Στεριος και Ορφανίδη.
Read more »

25 Ιουλ 2016

Σοβαρό τροχαίο στην Μελίκη τρακτέρ με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο έγινε σήμερα το βράδυ έξω από το χωριό Μελίκη όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τρακτέρ με το αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρά τραυματίες.
Οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν υπάρχουν νεκροι

Read more »

Τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογίζονται στον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ


Τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογίζονται στον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ, δήλωσε στο Πρακτορείο FM 104,9 ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, καθώς παρατηρήθηκε σωρεία λαθών στις δηλώσεις των φορολογούμενων ενώ δεν θα χάσουν την απαλλαγή από τον φόρο όσοι έχουν υψηλούς τόκους.

Παράλληλα ο κ.Αλεξιάδης ανακοίνωσε ότι ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία τον Ιανουάριο 2017.

Read more »

Που θα βρέξει την Τρίτη – Η αναλυτική πρόγνωση

Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Βόρειοι άνεμοι, στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Διαβάστε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη Μακεδονία τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Στη Θράκη γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία κατά τόπους 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην Ήπειρο τοπικές νεφώσεις με σποραδικούς όμβρους ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν σποραδικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς κελσίου. Στην Ήπειρο η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία παροδικές νεφώσεις με σποραδικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στις Κυκλάδες την ημέρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στην Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά την ημέρα μέχρι 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 34 βαθμούς κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με σποραδικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 βαθμούς κελσίου.

Read more »

Σ.Γαβριηλίδης: Γενναίοι άνδρες και ανδρείες γυναίκες .

Γενναίοι άνδρες και ανδρείες γυναίκες .
Την Αγγελική κατατροπώσαντες εγγράφουν στο βιογραφικό τους σιμά στα άλλα ανδραγαθήματά τους και τούτο :
Μη τολμάτε να θίξετε τα κακώς κείμενα , γιατί στο τέλμα που διαβιούμε οποιαδήποτε κινητικότητα μας βουλιάζει ακόμη πιο πολύ .
(Μαθήματα Φυσικής ,Βλ. σχέση ιξώδους και δυνάμεων άνωσης .)
Κανένας βέβαια δεν μπορεί να σώσει έναν ναυαγό που δεν θέλει να σωθεί .
Και κάτι ακόμη . Θυσιάζοντας την Ιφιγένεια θα φυσήξει ούριος άνεμος στα πανιά της ανάπτυξης και της προκοπής του τόπου ? .
Βέροια 25 του Ιούλη 2016

ΣΑΒΒΑΣ Π. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
Νίκης 9 –ΒΕΡΟΙΑ
ΥΓ. Της Αρχαιολογίας και των Δασικών Υπηρεσιών ανθισταμένων διεσώθησαν μερικώς
Και τα πολιτιστικά μας  αποθέματα και ο δασικός μας πλούτος .

Read more »

Συνέχιση καλοκαιρινής προσφοράς για το τμήμα security έως Σάββατο 6-8-2016. ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ!!

Το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος δημιουργεί άμεσα και δεύτερο έκτακτο θερινό τμήμα για την απόκτηση άδειας security, λόγω της παράτασης προθεσμίας εξετάσεων πιστοποίησης όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση 105 ωρών θεωρίας και πρακτικής άσκησης για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ,όπου οι υποψήφιοι  εκπαιδεύονται από έμπειρους Αξιωματικούς της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και από διδάκτορες της Νομικής, της Ψυχολογίας και Νοσηλευτικής.
Άδεια πανελλήνιας αλλά και παγκόσμιας αναγνώρισης. Με την αύξηση της εγκληματικότητας αποτελεί σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.
Αποκτήστε  ειδικότητα ως φρουρός ασφαλείας γιατί η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται.
Εξασφαλίστε μία θέση έγκαιρα για να προλάβετε την τιμή προσφοράς έως το Σάββατο 6-8-2016 και τις εξετάσεις Σεπτεβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά τις ώρες 09:00 - 21:00 στα τηλέφωνα 2331021061, 6974338357.
e-mail: ekedimtheoxas@gmail.com
fb: ΕΚΕΔΙΜ Βέροιας Θεοχαρόπουλος
http://ekedim-verias.gr/Read more »

24 Ιουλ 2016

Συνάντηση με την αρχαιολόγο Κοτταρίδη έκανε ο βουλευτής Ημαθίας

    
        Σήμερα 24/7/2016 στη Θεσσαλονίκη, ο βουλευτής Ημαθίας Ουρσουζίδης Γιώργος συναντήθηκε με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας κ. Αγγελική Κοτταρίδη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του βουλευτή.
         Ο βουλευτής  ενημερώθηκε   σχετικά με το ζήτημα της αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου της Βέροιας, για την πορεία του αρχαιολογικού έργου σε επίπεδο νομού, καθώς επίσης για τον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση νέων δράσεων και έργων. Συμφωνήθηκε την ερχόμενη Τρίτη 26/7/2016 να  επισκεφτούν τα συναρμόδια υπουργεία, για την διασφάλιση ομαλής χρηματοδότησης των έργων.     
        Ειδικότερα για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, όσον αφορά στην πρόταση οριοθέτησης/αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου, ο Βουλευτής ζήτησε από την έμπειρη αρχαιολόγο, τη διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας με τη συμμετοχή  ΟΛΩΝ  των  φορέων και κινημάτων, που εκδηλώνουν  ενδιαφέρον. Η κ. Κοτταρίδη με χαρά ανταποκρίθηκε στο αίτημα, μάλιστα πρότεινε τη διεξαγωγή της ημερίδας στο αμφιθέατρο του νέου μουσείο των Αιγών, στα τέλη Αυγούστου.
        Ο πολιτισμός διαχρονικά μας ενώνει και αναδεικνύει τον τόπο μας, η συμβολή του Μανώλη Ανδρόνικου και της ικανής μαθήτριας του, υπήρξε αδιαμφισβήτητα μέγιστη και ωφέλιμη.
        Η ύπαρξη των αρχαιολογικών θησαυρών, συνιστά μοναδικό  προτέρημα για τον τόπο, όλοι μαζί πρέπει να συμβάλλουμε στην ανάδειξη και αξιοποίησή τους.
        Η ανάπτυξη του τόπου διευκολύνεται από την ανάδειξη του αρχαιολογικού μας πλούτου, συνυπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες.
       Το δίλημμα, «πολιτισμός ή ανάπτυξη», δεν υφίσταται - είναι ψευτοδίλημμα.

   

     Βέροια 24/7/2016                       Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος
                                                 Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

Read more »