Εφορία: Στο μικροσκόπιο από εμβάσματα έως και κέρδη από τυχερά παιχνίδια – Οι υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

Εφορία: Στο μικροσκόπιο από εμβάσματα έως και κέρδη από τυχερά παιχνίδια – Οι υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή

«Φύλλο και φτερό» κάνουν παλιές και νέες υποθέσεις ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βάζοντας στο μικροσκόπιο εμβάσματα, αγοραπωλησίες, γονικές παροχές ή δωρεές ακινήτων, υψηλές καταθέσεις ως και κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Προτεραιότητα σε αυτό το «μπαράζ» ελέγχων από την εφορία έχουν πάρει υποθέσεις που σε δύο μήνες από τώρα παραγράφονται: Η ΑΑΔΕ, όπως και έχει, «σκανάρει» φορολογικές υποθέσεις για την προτεραιοποίησή τους βάσει παραβατικότητας και εισπραξιμότητας.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Η επιλογή ήδη ξεκίνησε και γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, προκειμένου να συλλεγούν στοιχεία από κάθε φορέα, οργανισμό ή τράπεζα, που μπορούν να ολοκληρώσουν τον «φάκελο» του ελεγχόμενου και να αποκαλύψουν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση, σύμφωνα με το enikonomia.gr.

Τι βρίσκεται στην ατζέντα των ελεγκτών

Από το σύνολο των υποθέσεων που «σκαλίζουν» οι ελεγκτικές Αρχές, σχεδόν 7 στις 10 είναι εκείνες που κινδυνεύουν με παραγραφή. Στην ατζέντα των αρμοδίων αρχών βρίσκονται:

 • εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ,
 • τραπεζικοί λογαριασμοί,
 • αδήλωτα εισοδήματα, και
 • μεταβιβάσεις ακινήτων.

Στο στόχαστρο βρίσκονται, ακόμη:

 • H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, που από την 1η-1-2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, ανέρχεται  στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ.
 • H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.
 • Τα ποσά των δαπανών για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ
 • Όσοι απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 και μετά, όπως εντοπίζονται από τα σχετικά στοιχεία.

 «Τρέχουν» να προλάβουν όσες υποθέσεις παραγράφονται

Ειδικότερα, από το σύνολο των 25.000 ελέγχων που έχουν προγραμματιστεί για φέτος οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα πρέπει να επιλέγονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου βάσει δεδομένων που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, καθώς και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ.

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας οι οποίες και κινδυνεύουν με παραγραφή, ενώ ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων θα αφορά καταρχήν ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για τις υποθέσεις ελέγχων που περιλαμβάνουν τις χρήσεις 2012, 2013 και τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 εκδίδονται πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων. Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2022, διενεργούνται έλεγχοι υποθέσεων επιπλέον των στόχων, αξιοποιώντας και τις λοιπές αξιολογημένες-μη προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.

«Ανοίγουν» και παλιές υποθέσεις

Ακόμη, τα μέλη των ελεγκτικών υπηρεσιών θα έχουν αρμοδιότητα:

 • Επανελέγχου ή ελέγχου σε φορολογικές υποθέσεις που, ενώ έχουν ελεγχθεί και περαιωθεί πρέπει να επανελεγχθούν καθώς έχουν προκύψει νέα συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων κρατών-μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών.

Ποιες υποθέσεις έχουν πάρει προτεραιότητα

Ποιες είναι όμως ακριβώς οι υποθέσεις που ελέγχονται αυτή την στιγμή;

 • Οι φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2016(φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες είχαν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή είχαν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2021.
 • Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούσαν στη χρήση του 2013,αλλά οι επιτηδευματίες υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής έφτανε στα οκτώ έτη.
 • Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2011,για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία, όπως για παράδειγμα εικονικά τιμολόγια και επομένως υπάρχουν ενδείξεις ότι αποκρύφτηκε εισόδημα και υπήρξε περίπτωση φοροδιαφυγής. Σε αυτή την περίπτωση , ο χρόνος της μη παραγραφής ήταν η δεκαετία.
 • Οι υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους 2011για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ίσχυε δεκαετής περίοδος παραγραφής.
 • Οι υποθέσεις του έτους 2006.Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία είχε το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Μάλιστα, με βάση απόφαση του ΣτΕ, η 15ετία είναι το μέγιστο χρονικό όριο παραγραφής, ακόμη και αν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες