Ακίνητα: Χωρίς δικαιολογητικά οι μεταβιβάσεις έως τον Σεπτέμβριο

Ακίνητα: Χωρίς δικαιολογητικά οι μεταβιβάσεις έως τον Σεπτέμβριο

Η εφορία όταν θα παραλάβει τον ηλεκτρονικό φάκελο μεταβίβασης και θα προβεί σε επαληθεύσεις των στοιχείων που δηλώθηκαν, μπορεί να ελέγξει την ακρίβεια των δηλούμενων και τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή.
Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος καλείται από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών.
Στην ουσία δηλαδή, η μεταβίβαση κλείνει οριστικά μετά την παρέλευση 60 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο και εφόσον στο διάστημα αυτό, δεν ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά από την εφορία.
Σημειώνεται ότι από τις 29 Ιουνίου οι μεταβιβάσεις ακινήτων πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά από τα γραφεία των συμβολαιογράφων, οι οποίοι και ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων των μεταβιβαζόμενων ακινήτων.
Η Εφορία,όμως, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποίοι οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να τα προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν και από τις φορολογικές υπηρεσίες.
Σημειώνεται, πως η υποχρεωτική υποβολή των δηλώσεων μεταβίβασης ακινήτων με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από την πλατφόρμα myProperty, συμπίπτει με την αύξηση των μεταβιβάσεων ακινήτων, προκειμένου πωλητές και αγοραστές να προλάβουν τις αυξημένες αντικειμενικές αξίες.

Η διαδικασία της e-μεταβίβασης
Σύμφωνα με τα ισχύοντα, η διαδικασία της e-μεταβίβασης είναι η ακόλουθη:

Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή
Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet
Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση
Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος
Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης
Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking)
Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου
Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή
Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty
Όπως προβλέπεται και από τον νόμο ο συμβολαιογράφος μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες ενημερώνει ηλεκτρονικά για τη σύνταξη του συμβολαίου και το αποστέλλει στην αρμόδια ΔΟY (μαζί με τα τυχόν δικαιολογητικά). Από τη στιγμή αυτή ο Συμβολαιογράφος παύει να έχει πρόσβαση στη δήλωση ΦΜΑ.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια