Φορολογικό "διαζύγιο": Ποια ζευγάρια πρέπει να κάνουν χωριστές δηλώσεις

Φορολογικό &quot?διαζύγιο&quot?: Ποια ζευγάρια πρέπει να κάνουν χωριστές δηλώσεις

Αναλυτικά, αυτό αφορά στις εξής περιπτώσεις:
-Eάν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
– Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια