Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας επισημαίνει προς όλους τους ιδιοκτήτες καταστημάτων και περιπτέρων - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας επισημαίνει προς όλους τους ιδιοκτήτες καταστημάτων και περιπτέρων

Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας επισημαίνει προς όλους τους ιδιοκτήτες
καταστημάτων και περιπτέρων, που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους
(πεζόδρομους, πεζοδρόμια) να προμηθεύονται και να ανανεώνουν τις άδειες
χρήσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγ.1 του
υπ’αρίθμ.188/2015 Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων
χώρων του Δήμου Βέροιας και του Ν.4483/2017(άρθρο 55).
Η χρήση πρέπει πάντα να περιορίζεται στα τετραγωνικά μέτρα που
αναγράφονται στην άδεια και απαγορεύεται η τοποθέτηση σταντ,
διαφημιστικών σημαιών ή άλλων αντικειμένων που παρεμποδίζουν την
διέλευση πεζών( στα πεζοδρόμια και στους πεζόδρομους ), την κυκλοφορία
και στάθμευση οχημάτων (στο οδόστρωμα). Η κάθε είδους αυθαίρετη
κατάληψη του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος με διάφορα αντικείμενα
δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και
δεν συνάδει με την κανονικότητα.
 «Τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι είναι για τους πεζούς».
Στους παραβάτες θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα σύμφωνα με τον
Κανονισμό χρήσης παραχωρούμενων Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
Βέροιας και του άρθρου 48 του Κ.Ο.Κ..
Επιπλέον λόγω της πανδημίας του covid-19 πρέπει να τηρούνται οι
αποστάσεις των τραπεζιών, η σωστή χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους
εργαζόμενους και οι όροι υγιεινής και προστασίας.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Υπηρεσία μας είναι το 2331350610-
2331350695 για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικής Αστυνομίας

ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες