Η εταιρεία συσκευασίας και εξαγωγής φρούτων «ΚxK FRUIT» ζητά προσωπικό:


Οδηγό επαγγελματικού φορτηγού, κατηγορίας Γ’
Προσωπικό για διαλογή-συσκευασία φρούτων 
Τρόποι επικοινωνίας:
Καθημερινά από Δευτέρα 18/5/2020 από τις 10:00 έως 14:00 στο Συσκευαστήριο στον Παλιό Πρόδρομο Ημαθίας (δίπλα από το υδραγωγείο)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε απλές φωτοτυπίες)
Ταυτότητα , Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ο.Γ.Α. ή Α.Μ. Ι.Κ.Α., Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

email: info@kxkfruit.gr
Τηλέφωνα για πληροφορίες: 23310 95255 - 6985038668

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια