Ταράτσα και μπάνιο: δυο χώροι που πρέπει να βελτιώσουμε


Οι μονώσεις ταρατσών είναι μια από τις πιο σημαντικές εργασίες στις οποίες θα
μπορούσε και θα έπρεπε να επενδύσει κάποιος, ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες
στο σπίτι του.
Μάλιστα, οι μονώσεις ταρατσών με ασφαλτόπανα, συνδυάζουν την οικονομία με
την επάρκεια και την αξιοπιστία. Τα ασφαλτόπανα διατίθενται και εφαρμόζονται
ευρέως, σε λογικές τιμές και η στεγανοποίηση που παρέχουν είναι αξιόπιστη και
διατηρεί τη λειτουργικότητά της για πολλά χρόνια.
Πώς εφαρμόζονται οι μονώσεις ταρατσών με ασφαλτόπανα;
 Επιμελής καθαρισμός όλης της επιφάνειας, επέμβαση σε προβληματικά
σημεία με τοπικές επισκευές και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων ή
παλαιών στεγανωτικών.
 Επάλειψη με ασφαλτόκολλα σε όλο το μήκος και πλάτος της επιφάνειας. Το
συγκεκριμένο βερνίκι αυξάνει στο μέγιστο την πρόσφυση της ασφαλτικής
μεμβράνης στο υπόστρωμα και συντελεί στην αποφυγή της αποκόλλησης
της μεμβράνης από την περιφέρεια.
 Ακολουθεί η θερμή κόλληση του ασφαλτόπανου. Η θερμοσυγκόλληση του
ασφαλτοπάνου στην ασταρωμένη επιφάνεια γίνεται με τη χρήση
επαγγελματικού φλόγιστρου. Τα ασφαλτόπανα συγκολλούνται το ένα
παράλληλα με το άλλο, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή
του νερού. Οι επικαλύψεις των ασφαλτοπάνων κατά τη συγκόλληση
πιέζονται ελαφρά, έως ότου το τήγμα του υλικού να εμφανιστεί στο σημείο
της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των
ασφαλτοπάνων.
 Ενίσχυση της μόνωσης με εφαρμογή ελαστικού πολυουρεθανικού υλικού
σφραγίσεως, σε όσα σημεία διακόπτεται η συνέχεια των ασφαλτοπάνων
(π.χ. αναμονές, κάγκελα, βάσεις από δεξαμενές ή θερμοσίφωνες κ.α.) και
στα σημεία που οι άκρες των ασφαλτοπάνων συναντούν το στηθαίο ή τον
τοίχο. Με αυτή τη διαδικασία εκμηδενίζονται οι πιθανότητες αστοχίας του
ασφαλτοπάνου, παρ’ όλη την καταπόνηση που υφίστανται.
 Είναι δυνατή η τοποθέτηση πλακών, για την πλήρη βατότητα.

Οι μονώσεις ταρατσών με ασφαλτόπανα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:
 Η στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτόπανα προσφέρει 100% προστασία
από τα όμβρια ύδατα.
 Ακολουθεί πλήρως τις συστολές και διαστολές της μονωμένης επιφάνειας,
διότι χρησιμοποιούνται ελαστομερή ασφαλτόπανα.
 Τα ασφαλτόπανα έχουν τέλεια πρόσφυση σε όλα ανεξαιρέτως τα δομικά
υλικά.
 Είναι οικονομική και το κόστος κατασκευής αποσβένεται χάρη στη
μακροβιότητα της.
 Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας, επειδή λόγω έλλειψης
υγρασίας, αυξάνεται η θερμομονωτική απόδοση των δομικών υλικών.
 Μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια όλες τις εποχές του χρόνου.
Από την άλλη, η ανακαίνιση μπάνιου στην Αθήνα, είναι μια διαδικασία
εξίσου σημαντική και βεβαίως μπορείτε να την κάνετε με οικονομικό
τρόπο.
Μπορείτε να επιλέξετε μερική ή γενική ανακαίνιση μπάνιου. Στη μερική γίνεται
μόνο αλλαγή κάποιων μερών του εξοπλισμού ή των πλακιδίων. Αντίθετα, στη γενική
αλλάζονται σχεδόν τα πάντα και οι αλλαγές ενδέχεται να φθάσουν μέχρι και τις
υδραυλικές αλλά και τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του μπάνιου. Η μερική είναι
ιδανική για σχετικά καινούρια μπάνια. Η γενική ανακαίνιση μπάνιου στην Αθήνα
ενδείκνυται για παλιότερα σπίτια με ξεπερασμένο εξοπλισμό και υδραυλικές και
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις μονώσεις ταρατσών με
την ανακαίνιση μπάνιου στην Αθήνα αφού και οι δυο εργασίες θα προσφέρουν
απίστευτα οφέλη στο σπίτι μας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια