Ιστοσελίδα ξενοδοχείου φιλική στα ΑΜΕΑ


Τη σημερινή εποχή που διανύουμε, είναι πολύ σημαντικό, όταν προσφέρουμε
προϊόντα και υπηρεσίες στους ανθρώπους, να υπολογίζουμε κι εκείνους τους
ανθρώπους που έχουν διάφορες ιδιαιτερότητες.
Είμαστε σε θέση πλέον να καταλαβαίνουμε ότι και τα ΑΜΕΑ είναι άνθρωποι που
έχουν τις ίδιες ανάγκες με όλους μας. Το ίδιο ισχύει και για τις διακοπές τους. Δεν
πρέπει να παραβλέπουμε ότι στο ξενοδοχείο μας μπορεί να επιθυμεί να περάσει τις
διακοπές τους και κάποιος άνθρωπος με ειδικές ανάγκες.
Όπως λοιπόν πλέον στα ξενοδοχεία τοποθετούνται ράμπες για τη διευκόλυνση των
ανθρώπων με κινητικά προβλήματα ή εντάσσονται διάφορες τεχνολογίες για να
εξυπηρετήσουν άτομα με προβλήματα όρασης, το ίδιο θα πρέπει να σκεφτούμε και
πριν προχωρήσουμε στην κατασκευή ιστοσελίδων για ξενοδοχεία.
Τι πρέπει να προσέξουμε όταν προχωράμε σε κατασκευή ιστοσελίδων
για ξενοδοχεία;
Κατά την κατασκευή ιστοσελίδων για ξενοδοχεία θα πρέπει να μας παρέχεται η
δυνατότητα υλοποίησης του προτύπου προσβασιμότητας το οποίο είναι
παγκοσμίως αναγνωρισμένο για άτομα με ειδικές ανάγκες και το οποίο αποκαλείται
WCAG 2.0. Με αυτόν τον τρόπο η ιστοσελίδα σας θα είναι φιλικά προσβάσιμη προς
τα ΑμΕΑ προσφέροντας τους την δυνατότητα να δουν το σύνολο των παροχών του
ξενοδοχείου σας.
Η συμμόρφωση με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα του περιεχομένου για τον
Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) προσδιορίζεται σε
τρία επίπεδα: Α, ΑΑ και ΑΑΑ (αναλόγως με το ποιοι ορισμοί ελέγχου ικανοποιούνται
και την προτεραιότητα αυτών).
Μην διστάσετε να προχωρήσετε σε κατασκευή ιστοσελίδων για ξενοδοχεία με
πλήρη συμβατότητα και όλες τις προϋποθέσεις που θέτουν τα πρότυπα HTML και
WCAG 2.0.A.A για διευκόλυνση της πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Η κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ περιλαμβάνει δυνατότητες πλοήγησης
εγκεκριμένες από διεθνή εργαλεία ελέγχου, όπως το W3C HTML validator και το
web accessibility evaluation tool.

Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδων για ξενοδοχεία φιλικά προς τα
ΑΜΕΑ λαμβάνονται υπ’ όψιν τα παρακάτω κριτήρια:
 Να είναι text-oriented.
 Να περιλαμβάνει τις παροχές και την περιγραφή του ξενοδοχείου σε ηχητική
μορφή.
 Να έχει δομή ιεραρχημένη.
 Να έχει απλουστευμένη διάταξη.
 Να παρέχει μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν
περιεχόμενο, να προσανατολίζονται και να περιηγούνται σε αυτό.
 Να έχει ευανάγνωστο περιεχόμενο.
 Να έχει περιεχόμενο προβλέψιμο.
Με την παροχή όλων αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στην ιστοσελίδα μας,
θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες να γνωρίσουν και να
επιλέξουν το ξενοδοχείο μας για τις διακοπές τους.
Εξάλλου, τη σημερινή εποχή, δεν νοείται επιχείρηση, της οποίας η ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο να μην είναι φιλική προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οφείλουμε
λοιπόν, ως σωστοί επαγγελματίες, να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους
ανθρώπους να μπορούν εύκολα και γρήγορα να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα του
ξενοδοχείου μας. Για να το πετύχουμε αυτό καλό θα είναι να ζητήσουμε τη βοήθεια
ειδικών για την κατασκευή ιστοσελίδων για ξενοδοχεία.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια