Ξεκινά από την 15η Νοεμβριου η υποβολή των αιτήσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

Ξεκινά από την 15η Νοεμβριου η υποβολή των αιτήσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Οι 40.000 δικαιούχοι που αναμένεται να ενταχθούν στην πρώτη φάση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, από τα μέσα του Νοέμβρη, εκτός από το επίδομα, θα αποκτήσουν πρόσβαση αυτομάτως στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, κάτι που αποτέλεσε πηγή σοβαρών προβλημάτων για τους ανασφάλιστους και προτεραιότητα στα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

 «Το σύστημα έχει τρεις πυλώνες: άμεσα ή έμμεσα επιδόματα, πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας και ενεργητική στήριξη κοινωνικής επανένταξης 

Τα κριτήρια και τα επιδόματα που θα δοθούν απο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 

Για να λάβει κάποιος το εγγυημένο εισόδημα θα πρέπει στην πιλοτική του εφαρμογή να είναι κάτοικος του δήμου πάνω από πέντε μήνες και πάνω από πέντε χρόνια κάτοικος της χώρας. Οι δήμοι που θα εφαρμοστεί είναι οι «Δράμας, Έδεσσας, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Λευκάδας, Μεσολογγίου, Χαλκίδας, Καλλιθέας, Τρίπολης, Σάμου, Σύρου και Μαλεβιζίου Κρήτης».
 Οι τρεις άξονες του Προγράμματος «Ε.Ε.Ε.» προβλέπουν: Εισοδηματική ενίσχυση Ένταξη σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας και Προώθηση στις δράσεις (επαν) ένταξης στην εργασία Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ε.Ε.Ε.» κρίνεται με βάση τα πραγματικά εισοδήματα σε πραγματικό χρόνο χωρίς τεκμαρτά και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.
 Το ετήσιο πραγματικό εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας  προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να είναι χαμηλότερο από το κατώφλι εισοδήματος που αντιστοιχεί σ΄αυτήν .Το μόνο άτομο 200 ευρώ, το ζευγάρι 300 ευρώ και το ποσό αυτό προσαυξάνεται για κάθε ενήλικο μέλος με 100 ευρώ και για κάθε ανήλικο μέλος με 50 ευρώ. Για μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο ανήλικο μέλος θεωρείται ενήλικο. Για τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή με εξαίρεση: του 20% από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο καθώς και τα ποσά από πηγές κατάρτισης των εισφορών  κοινωνικής ασφάλισης , αλληλεγγύης κλπ. των επιδομάτων αναπηρίας, διατροφικό  ΑΜΕΑ, επιμέλειας με δικαστική απόφαση

 Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Ε.Ε.Ε.», στο πλαίσιο του Σχεδίου Ένταξης  που εκπονείται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και προωθούνται, κατά περίπτωση, για ένταξη σε προγράμματα, δράσεις, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως:

 Ενημέρωση, πληροφόρηση και ατομική συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης ή / και των μελών της οικογένειάς τους
. Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης Χορήγηση βιβλιαρίου ανασφαλίστου (στην περίπτωση που δεν δικαιούται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο) Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης Ένταξη σε πρόγραμμα Κοινωνικού Παντοπωλείου Ένταξη στα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Άπορους (FEAD)
 Ένταξη σε άλλα προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Δράσεις ένταξης και επανένταξης στην εργασία 
Οι δικαιούχοι, προωθούνται, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, μέσω προγραμμάτων  που υλοποιούνται μεταξύ άλλων από τον ΟΑΕΔ, το ΕΙΕΑΔ , τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων κ.α. και περιλαμβάνουν: νέες θέσεις Εργασίας- κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας στο ιδιωτικό τομέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ένταξη ή επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα

 Πιο αναλυτικά:

 Αγαμος χωρίς παιδιά 200€ μηνιαίο, 2.400€ ετήσιο.  
Ζευγάρι χωρίς παιδιά 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο 
 Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί 350€ μηνιαίο 4.200€ ετήσιο
  Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο 
 Ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά 450€ μηνιαίο 5.400€ ετήσιο
Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά 500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο  
Ζευγάρι με 1 ενήλικο παιδί 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο 
 Ζευγάρι με 1 ανήλικο και 1 ενήλικο παιδί 450€ μηνιαίο 5.400€ ετήσιο 
 Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά 500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο 
 Ζευγάρι με 2 ανήλικα και 1 ενήλικο παιδί 500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο 
 Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλ ή ενήλ 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο  
Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά 350€ μηνιαίο 4.200€ ετήσιο
 Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ενήλικο παιδί 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο 
 Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ενήλικα παιδιά 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο.
 Για τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή με εξαίρεση:  - του 20% από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο καθώς και τα ποσά από πηγές κατάρτισης - των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , αλληλεγγύης κλπ. - των επιδομάτων : αναπηρίας, διατροφικό ΑΜΕΑ ,επιμέλειας με δικαστική απόφαση Περιουσιακό όριο Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, η οποία προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε επωφελούμενη μονάδα το ποσό των 200.000 ευρώ.
 Η κινητή περιουσία της ωφελούμενης μονάδας (επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα κλπ), να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη, στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

Post Bottom Ad

Σελίδες