Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι νέες αιτήσεις - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Σάββατο 11 Μαΐου 2024

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι νέες αιτήσεις


Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή μέχρι τις 26 Ιουλίου, έχουν περιθώριο οι δικαιούχοι να υποβάλουν νέα αίτηση για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος (ΚΟΤ) προκειμένου να ενημερωθεί το σύστημα για τα νέα φορολογικά στοιχεία.

Μάλιστα οι πολίτες για να ενημερωθούν εάν είναι  δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή εάν  μπορούν  να ενταχθούν στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

  • 1. Με την είσοδό  τους στο σύστημα θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν  τον ΑΜΚΑ τους και να συναινέσουν  στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά τους , του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων τους ).
  • 2. Μετά την συναίνεσή τους , εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία τους.  Θα πρέπει να επιλέξουν για ποιο ΚΟΤ θέλουν να κάνουν  αίτηση.
  • 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.
  • 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α θα πρέπει οι πολίτες να έχουν  εγκεκριμένη αίτηση  ΕΕΕ( πρώην ΚΕΑ). Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης  ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ) του τελευταίου δίμηνου. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο  ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ)

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δει αν πληροί τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Για τις αιτήσεις ΚΟΤ Γ, απαιτείται οι πολίτες να έχουν πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  1. 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού , και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, μετά  εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληρούν οι πολίτες  τα κριτήρια ή όχι.
  2. Για να καταστούν οι πολίτες δικαιούχοι θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληρούν τα κριτήρια του ΚΟΤ, τότε  εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτήθηκαν. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Τα φορολογικά στοιχεία

Σημειώνεται δε πως μετά τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023 και μετά την σχετική ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ, θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση idika.gr/kot/.

Εν συνεχεία οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τούς με τους κωδικούς taxis και να ενημερωθούν για την εκ νέου ένταξη τούς στο ΚΟΤ.

Μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία οι υφιστάμενοι δικαιούχοι παραμένουν ενταγμένοι στο ΚΟΤ και απεντάσσονται  εάν δεν υποβάλλουν τη σχετική δήλωση μέχρι την λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το ΚΟΤ τα εξής: 

  • Πρέπει να γίνεται υποβολή αίτησης ένταξης στο Τιμολόγιο κάθε χρόνο και κάθε φορά 2 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.
  • Οι πολίτες  που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΚΟΤ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση  οποιαδήποτε στιγμή εντός του έτους.
  • Οι πολίτες που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΚΟΤ θα πρέπει να επανυποβάλλουν αίτηση εντός 2 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος /την ενδεχόμενης παράτασης.
  • Εάν οι υφιστάμενοι δικαιούχοι  του ΚΟΤ δεν υποβάλλουν αίτηση μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία  τότε θα απενταχθούν αυτόματα.  Αυτό αφορά τους δικαιούχους ΚΟΤ Α αλλά και τους δικαιούχους ΚΟΤ Β .

Σημειώνεται δε πως όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας παρέχουν το ΚΟΤ και πως αυτό αφορά μόνο την κύρια κατοικία των δικαιούχων. Επίσης επισημαίνεται πως ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ είναι αρμόδιος για την τήρηση μητρώου, αλλά και για την ενημέρωση των προμηθευτών αναφορικά με την ένταξη και απένταξη του δικαιούχου από αυτό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες