Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις: Προθεσμία έως τις 15/5 για την υποβολή αιτήσεων - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Σάββατο 11 Μαΐου 2024

Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις: Προθεσμία έως τις 15/5 για την υποβολή αιτήσεων


Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος (κλικ εδώ) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχετε στο TAXISnet και εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Υπενθυνίζεται πως το αρμόδιο υπουργείο είχε ανακοινώσει παράταση, αναγνωρίζοντας τον αυξημένο φόρτο εργασίας των μηχανικών, Ενεργειακών Επιθεωρητών και Ελεγκτών, που εκδίδουν τα -κατά περίπτωση- αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης/Ενεργειακός Έλεγχος).

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είτε υποβάλλοντας Σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί επίτευξης του στόχου μείωσης του CO2 κατά 30%, είτε προσκομίζοντας Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)/Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υποβληθούν τα αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης πριν και μετά τις παρεμβάσεις και η κατάθεσή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο στον Οδηγό του προγράμματος χρονικό διάστημα υλοποίησης έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες