Τα Στρατιωτικά Μετάλλια και η σημασία τους - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024

Τα Στρατιωτικά Μετάλλια και η σημασία τουςΤα Στρατιωτικά Μετάλλια διακρίνονται σε πολεμικά και σε μη πολεμικά.

Πολεμικά Στρατιωτικά Μετάλλια:


Το Αριστείο Ανδραγαθίας
Το Αριστείο Ανδρείας
Ο Πολεμικός Σταυρός (τρεις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄)
Το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων
Τα Αναμνηστικά Μετάλλια (περιόδου 1940-41 και 41-45, Κορέας και Κύπρου)

Μη Πολεμικά Στρατιωτικά Μετάλλια:

Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας (τρεις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄)
Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας (τρεις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄)

Τα Πολεμικά Μετάλλια απονέμονται μόνο σε καιρό πολέμου ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στρατιωτικοί εντάσσονται, με εντολή της ελληνικής κυβερνήσεως, σε μονάδες με πολεμική δράση εκτός της επικράτειας. Κατ΄ εξαίρεση, Πολεμικά Μετάλλια, εκτός του Αριστείου Ανδραγαθίας και του Αριστείου Ανδρείας, δύνανται να απονέμονται και σε μη πολεμικές περιόδους, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στρατιωτικοί διατίθενται και μετέχουν σε ενέργειες εναντίον ενόπλων ομάδων ή ατόμων, στρεφομένων κατά της έννομης τάξης και ασφάλειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες