Επιχορηγήσεις έως 240.000 ευρώ για μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024

Επιχορηγήσεις έως 240.000 ευρώ για μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις


Επιχορηγήσεις που ξεκινούν από 13.500 ευρώ και αγγίζουν έως και τα 240.000, θα έχουν την ευκαιρία για λίγες ημέρες ακόμη να διεκδικήσουν τόσο υπό ίδρυση όσο και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα ποσά αυτά προορίζονται για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο πεδίο του τουρισμού και όχι μόνον.

«Ενεργή» παραμένει και μία ακόμη δράση ενίσχυσης νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς της οικονομίας. Οι δυνητικοί δικαιούχοι και σε αυτή την περίπτωση έχουν το δικαίωμα να λάβουν ανάλογα ποσά.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στις δράσεις «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, λήγει στις 22 Μαρτίου 2024.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων ενίσχυσης

Έτσι, μέσω δύο διαφορετικών προγραμμάτων νεοσύστατες επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν κρατικό χρήμα για να καλύψουν μέρος των δαπανών που κάνουν για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής δράσεις:

  • «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων», με συνολική δημόσια δαπάνη εκατόν εξήντα εκατομμύρια ευρώ (160.000.000 ευρώ). Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και με επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
  • «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων», με συνολική δημόσια δαπάνη εκατόν ενενήντα εκατομμύρια ευρώ (190.000.000 ευρώ). Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 30.000 έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη περιοχή ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά. Και επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον μια ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Προθεσμία και διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) λήγει στις 22 Μαρτίου.  Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Η πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύεται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα https://21-27.antagonistikotita.gr/ , του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr/el/Pages/default.aspx και του ΕΦΕΠΑΕ https://www.efepae.gr/frontend/index.php

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο τηλέφωνο 801 11 36 300, στο email επικοινωνίας: infoepan@mou.gr, και από τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 6985210, στο e-mail επικοινωνίας: info@efepae.grκαθώς και από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη συγκριτική αξιολόγηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες