«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις – Προκαταβολή 2.000 ευρώ στους δικαιούχους - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις – Προκαταβολή 2.000 ευρώ στους δικαιούχους


 

 

Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα ανοίξει τον δρόμο για την ενεργοποίηση του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω»Την ίδια ημέρα θα ανοίξει και η πλατφόρμα στο gov.gr για την υποβολή των αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων. Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν ποσό 2.000 ευρώ ως προκαταβολή για να προχωρήσουν στην ανακαίνιση του ακινήτου τους, με την προϋπόθεση βεβαίως αυτό να ήταν ως τώρα «κενό».

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Μέσω του εν λόγω προγράμματος, χορηγείται επιδότηση η οποία θα αγγίζει το 40% των δαπανών που θα γίνουν για την ανακαίνιση κενών κατοικιών, έως του ποσού των 10.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή θα χορηγείται ώστε αμέσως μετά το σπίτι να εκμισθώνεται σε πολίτες που αναζητούν οικία προς ενοικίαση. Αρχικά υπήρχε ο σχεδιασμός οι μισθωτές να είναι νέοι και να μην ξεπερνούν τα 39 έτη. Εντούτοις, στην αναμενόμενη ΚΥΑ δεν θα τεθεί σχετικός περιορισμός.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η σχετική πλατφόρμα υπολογίζεται πως θα ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα αμέσως μετά την έκδοση της Κοινής Απόφασης και η αίτηση από τους δυνητικούς δικαιούχους θα γίνει μέσω του gov.gr.

Βάσει των σχετικών προβλέψεων, «επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση και στο οποίοσυμμετέχουν, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%),

β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και

ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών, και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) τα τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

Μέρος της επιδότησηςδύναται να προκαταβάλλεται. Η προκαταβολή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο.

Η συνολική δαπάνη χρηματοδότησης του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω» δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κατανεμημένη στα οικονομικά έτη 2024 και 2025. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος δύνανται να μεταβιβάζονται με επιχορήγηση στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης»

Τα ποσά της επιδότησης

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

  • τα τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά, μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες