Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι και πώς μπορούν να γλιτώσουν από τα τεκμήρια διαβίωσης - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι και πώς μπορούν να γλιτώσουν από τα τεκμήρια διαβίωσης


Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν και φέτος μέσω της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων τους να καλύψουν τα τεκμήρια διαβίωσης από 50 πηγές εσόδων που απέκτησαν το 2023. Αναλυτικά, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία αυτές οι πηγές είναι οι εξής:

1) Κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.

2) Κέρδη από πώληση προϊόντων, για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη

3) Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.

4) Κέρδη ατομικών επιχειρήσεων ναύλωσης γυμνού πλοίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου.

5) Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1ης.1.2009)

6) Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία αναπήρων 80% και άνω.

7) Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης ημεδαπής προέλευσης.

8) Επιδόματα τέκνων καταβληθέντα από τον ΟΠΕΚΑ.

9) Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων.

10) Οικονομική ενίσχυση αναδοχής.

11) Εκλογική αποζημίωση.

12)Αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ενωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος.

13) Αποζημίωση που λαμβάνουν τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.

14) Αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβάλλονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

15) Αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

16) Ανταποδοτικές υποτροφίες για την παροχή ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των ΑΕΙ.

17) Επιδοτήσεις εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρώτο ένσημο»

18) Παροχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ.

19) Μερίσματα από ναυλομεσιτικές εταιρίες.

20) Αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ατομικές επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

21) Επίδομα ανεργίας.

22) Διατροφή συζύγου και τέκνων.

23) Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

24) Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.

25) Ποσοστό 65% της καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

26) Ποσοστό 100% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας.

27) Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.

28) Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.

29) Μερίσματα εταιριών ναύλωσης γυμνού πλοίου δεύτερης κατηγορίας και μισθωτριών εταιριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση δεύτερης κατηγορίας.

30) Είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.

31) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

32) Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης

33) Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.

34) Λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.

35) Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.

36) Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων.

37) Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.

38) Ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθ. 166 του Ν. 4001/2011, στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου.

39) Μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου.

4ο) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση μακροχρόνια ανέργων

41 ) Έκτακτη και τακτική οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

42) Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και επαγγελματικά ταμεία.

43) Χρηματική αποζημίωση που εισπράχθηκε για την αποκατάσταση ζημιάς από την εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου.

44) Αποζημίωση για ηθική βλάβη.

45) Υποτροφίες.

46) Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά, λόγω αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου.

47) Προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ σε χρήμα.

48) Εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες, ανεξαρτήτως του φορέα που το χορηγεί.

49) Επίδομα γέννησης.

50) Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζομένους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών που επέφεραν έκτακτα γεγονότα (φυσικές καταστροφές, ενεργειακή κρίση, πόλεμος στην Ουκρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες