ΟΠΕΚΑ: Προ των πυλών διασταυρώσεις και έλεγχοι στοιχείων για όσους κάνουν αίτηση για επιδόματα - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024

ΟΠΕΚΑ: Προ των πυλών διασταυρώσεις και έλεγχοι στοιχείων για όσους κάνουν αίτηση για επιδόματα


Έρχεται «ξεσκόνισμα» για όσους κάνουν αίτηση για επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Προ των πυλών βρίσκονται οι διασταυρώσεις μέσω του έργου δημιουργίας μίας «ενιαίας πύλης ψηφιακής πρόσβασης στην κοινωνική προστασία και Ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΑ» το οποίο θα “τρέξει” έως το τέλος του 2025, το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής.

Η Ενιαία Πύλη Ψηφιακής Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία θα επεκτείνει τις λειτουργίες του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής και να ενοποιήσει τις ηλεκτρονικές μορφές εφαρμογής των προνοιακών και επιδοματικών παροχών κοινωνικής βοήθειας.

Η Ενιαία Πύλη στοχεύει στην τεχνική επέκταση/βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού, με δημιουργία νέων αλλά και με ενσωμάτωση-αναβάθμιση όλων των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων, μέσω των οποίων υποβάλλονται αιτήσεις για εθνικές κοινωνικές παροχές και καταχωρούνται οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, που παρέχονται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Επιπρόσθετα, η δημιουργία της Πύλης στοχεύει στην απλούστευση της πρόσβασης σε συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας, στον έλεγχο της απάτης, στον έλεγχο των παροχών σε χρήμα, στη συλλογή περιεκτικών πληροφοριών για τις πολιτικές που εφαρμόζονται, και στην αποτελεσματική ηλεκτρονική ταυτοποίηση χρηστών – αιτούντων χωρίς την ανάγκη διπλής αναγνώρισης, μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την απαιτούμενη γραφειοκρατία, το διοικητικό βάρος, αλλά και τις αυξημένες κρατικές δαπάνες.

Παράλληλα, η Ενιαία Πύλη θα επιτρέψει την αυτοματοποιημένη διασταύρωση των στοιχείων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας των αιτούντων και την εξάλειψη του κόστους που σχετίζεται με τη συντήρηση διάσπαρτων Πληροφοριακών Συστημάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες