Μέχρι και τα 1.000 ευρώ φτάνει το επίδομα θέρμανσης - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023

Μέχρι και τα 1.000 ευρώ φτάνει το επίδομα θέρμανσης Το ποσό υπολογίζεται βάσει ενός συντελεστή που εξαρτάται από τις κλιµατολογικές συνθήκες που ισχύουν στην περιοχή της κατοικίας

Τα βήματα της διαδικασίας για τις αιτήσεις

Η... 


 

πλατφόρμα my θέρμανση της ΑΑΔΕ, ξεκίνησε σήμερα να αποδέχεται τις αιτήσεις των πολιτών που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης για τις κατοικίες τους. Η πρώτη εξόφληση του επιδόματος έχει προβλεφθεί μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου.

Προς το παρόν αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν την κατοικία τους πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε κηροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης. Το επίδοµα για τα συγκεκριµένα είδη καυσίµων κυµαίνεται µεταξύ 100 και 1.000 ευρώ.

Το ποσό υπολογίζεται βάσει ενός συντελεστή που εξαρτάται από τις κλιµατολογικές συνθήκες που ισχύουν στην περιοχή της κατοικίας. Τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για θέρμανση θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα αργότερα, στις αρχές του νέου έτους, καθώς μέχρι το τέλος του 2023 ισχύει η επιδότηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
Βήμα βήμα η διαδικασία

Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότηση για ένα μόνο είδος καυσίμου θέρμανσης ενώ για να λάβουν το επίδομα τα νοικοκυριά θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Είσοδος στην πλατφόρμα myΘέρμανση
Γίνεται με τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς. Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης θα ταυτοποιούνται με τον ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης κάποιου εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης των τελευταίων 5 ετών.
Η αίτηση

Υποβάλλεται μέχρι και 8 Δεκεμβρίου 2023 και αφορά μόνο την κύρια κατοικία.
Η προκαταβολή

Οσοι ήταν δικαιούχοι του επιδόματος και τη χειμερινή περίοδο 2022 – 2023 και θα υποβάλουν αίτηση ως και 8 Δεκεμβρίου 2023 λαμβάνουν έως 22 Δεκεμβρίου 2023 ως προκαταβολή το συνολικό ποσό επιδόματος που τους είχε καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2022 – 2023. Για όσους έλαβαν αυξημένο επίδομα θέρμανσης πέρυσι, η προκαταβολή ορίζεται στο 50% του συνολικού επιδόματος που τους είχε καταβληθεί.


Καύσιμα θέρμανσης

Το επίδομα αφορά αγορές σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ) και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από 1 Οκτωβρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από 13 Οκτωβρίου 2023. Για τα καυσόξυλα οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από 1 Ιουνίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024. Σημειώνεται ότι κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.
Καταχώριση αποδείξεων

Μέσω της εφαρμογής «Τα Παραστατικά Μου» καταχωρίζονται αποδείξεις για όλα τα είδη καυσίμων εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, για το οποίο υποχρέωση έχει ο διακινητής. Για αγορές από 1 Οκτωβρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024 η προθεσμία καταχώρισης είναι έως 15 Απριλίου 2024.
Φυσικό αέριο

Ειδικά για το φυσικό αέριο και την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης η προθεσμία καταχώρισης είναι έως τις 15 Ιουλίου 2024 για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως 30 Ιουνίου 2024.


Ηλεκτρικό ρεύμα

Ως έκπτωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2024 θα δουν το επίδομα θέρμανσης τα νοικοκυριά τα οποία ζεσταίνουν το σπίτι τους με ρεύμα και δεν λαμβάνουν επιδότηση για άλλο καύσιμο. Η έκτακτη ενίσχυση κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024. Οι δικαιούχοι που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση καταχωρίζοντας τον αριθμό παροχής της κύριας κατοικίας τους. Στην αίτηση εκτός από ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, αριθμό παιδιών δηλώνονται:

– Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.

– Η ταχυδρομική διεύθυνση.

– Αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.
Ο ΑΦΜ του προσώπου στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος και το ΑΦΜ και η επωνυμία του προμηθευτή που έκδωσε τον τελευταίο διαθέσιμο λογαριασμό.
Στοιχεία λογαριασμού ρεύματος

Ο δικαιούχος – καταναλωτής ρεύματος θα πρέπει να καταχωρίζει στην πλατφόρμα τα απαιτούμενα στοιχεία των λογαριασμών ρεύματος. Για την καταχώριση των στοιχείων του λογαριασμού υποβάλλεται:

– Ο αριθμός του λογαριασμού ρεύματος.

– Το συνολικό ποσό/αξία του λογαριασμού.

– Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η επωνυμία του προμηθευτή.

-Το ΑΦΜ του δικαιούχου στο οποίο εκδόθηκε ο λογαριασμός.

– Ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται στον λογαριασμό και πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής κύριας κατοικίας που δηλώθηκε κατά την αίτηση και η περίοδος κατανάλωσης που αφορά ο λογαριασμός ρεύματος.

Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει, έως και 15 Σεπτεμβρίου 2024, τα στοιχεία για το σύνολο των λογαριασμών που έχουν εκδοθεί για την παροχή του και αφορούν κατανάλωση της περιόδου ενίσχυσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες