ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΑΒΑΤΟΥ - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΑΒΑΤΟΥ

 


Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 στο κτίριο Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) επί της οδού Κεντρικής 203, υπογράφθηκε η

σύμβαση του έργου με τίτλο «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Τ.Κ Κουλούρας και

προσαγωγός προς το αντλιοστάσιο ακαθάρτων Τ.Κ Διαβατού», μεταξύ του Προέδρου Δ.Σ

της ΔΕΥΑΒ κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας

ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε .

Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.208.889,49€ χωρίς ΦΠΑ και

αφορά το 1ο υποέργο της πράξης. Επίσης τα υπόλοιπα δύο υποέργα αφορούν τις εργασίες

αρχαιολογικών εκσκαφών και της σύνδεσης με τα δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ του αντλιοστασίου

ακαθάρτων στην Κουλούρα.

Ειδικότερα θα κατασκευασθούν 7.150m αγωγών, 176 φρεάτια επίσκεψης, 4.000m

καταθλιπτικού αγωγού, 3 φρεάτια αερεξαγωγού και 3 φρεάτια εκκένωσης.

Το δίκτυο του εσωτερικού αγωγού αποχέτευσης προβλέπεται να κατασκευασθεί από

αγωγούς διπλού δομημένου τοιχώματος και τα φρεάτια από πολυμερές υλικό τα οποίο

εξασφαλίζει μεγαλύτερη στεγανότητα στο δίκτυο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες