Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: μια ευκαιρία ανάπτυξης ύψους 1,5 δις για την Κεντρική Μακεδονία - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: μια ευκαιρία ανάπτυξης ύψους 1,5 δις για την Κεντρική Μακεδονία

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Περιφερειάρχη, Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 και το σημαντικότατο έργο που παράχθηκε σε ζωτικής σημασίας τομείς της καθημερινότητας, του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού.
Με ολοκλήρωση άνω των χιλίων έργων και αξιοποίηση πόρων άνω των 1, 5 δις ευρώ στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης, της υγείας και της παιδείας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Κεντρική Μακεδονία είναι έτοιμη να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός άρτια υποδομημένου και πλήρους προγράμματος, υποδεχόμενη το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.
Στόχοι του προγράμματος μεταξύ άλλων είναι:
 Υποστήριξη της παραγωγικής ανασυγκρότησης με αναβάθμιση προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας διεθνών προοπτικών, αξιοποίηση καινοτομίας για αύξηση της παραγωγικότητας
 Απεξάρτηση του τουρισμού από τη διεθνή συγκυρία με επικέντρωση σε υψηλής ποιότητας ζήτηση, διεύρυνση προϊόντος, άμβλυνση εποχικότητας, σύνδεση τουριστικής βιομηχανίας, πολιτισμού και εναλλακτικού τουρισμού
 Ανάπτυξη συνεργιών πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα
 Αντιμετώπιση των δυσμενών κοινωνικών και δημογραφικών συνθηκών, μείωση χρόνιας ανεργίας και υποαπασχόλησης, αναβάθμιση ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων στη γνώση, κάλυψη αναγκών σε υποδομές και υπηρεσίες παιδείας, υγείας, καταπολέμησης φτώχειας και αποκλεισμού
 Εξασφάλιση μόνιμων μέσων προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, ρύθμιση συγκρούσεων στις χρήσεις γης
Είναι φανερό ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά το σύνολο των πολιτών και κάθε έκφανση της ζωής, ώστε αδιαμφισβήτητα η απορρόφηση και η υλοποίησή του πρόκειται να λύσει πλείστα όσα προβλήματά μας.
Στον σχεδιασμό αυτό, θα είμαστε εκεί με σκοπό να μεταφέρουμε στην Κεντρική Διοίκηση τα προβλήματα του τόπου μας και να φέρουμε στην Ημαθία επενδύσεις και υποδομές για έργα ζωτικής σημασίας.
Να συμμετέχουμε ενεργά στον σχεδιασμό των στρατηγικών και των προγραμμάτων, με σκοπό οι συμπολίτες μας να δουν έμπρακτα αλλαγή στην καθημερινότητα, την εργασία και την ποιότητα της ζωής τους.
Τα έργα δεν αφορούν υποσχέσεις και αναβολές. Αφορούν οργάνωση, σχέδιο και ολοκληρωμένες προτάσεις.
Στο τραπέζι αυτό, ευελπιστώ να είμαι παρούσα για να εκπροσωπήσω επάξια και με όλη μου τη δύναμη όλους τους πολίτες της Ημαθίας, της Βέροιας, της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας, των χωριών, του πλούσιου κάμπου μας….
…..Για την Ημαθία πρωταγωνίστρια……

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες