Καθαρισμός οικοπέδων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023

Καθαρισμός οικοπέδων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

 


Την υποχρέωση των δημοτών να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους σε όλη τη διάρκεια

της αντιπυρικής περιόδου υπενθυμίζει ο Δήμος Βέροιας τους πολίτες, καθώς

κινδυνεύουν με πρόστιμο που ξεκινάει από τα 200€.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας, ενημερώνει τους δημότες μας ότι

οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και άλλων ακάλυπτων

χώρων, σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός ορίων

οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, επί εκτάσεων που βρίσκονται

εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100μ.), από τα όρια των ανώτερων περιοχών, καθώς

και επί εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμό 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ

1301/β/2022), μέχρι 30 Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των

ιδιοκτησιών τους (απομάκρυνση ξερών κλαδιών- χόρτων, κλάδεμα δένδρων,

απομάκρυνση εγκαταλειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή άλλων

αντικειμένων) προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή επέκτασή της.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι των ανωτέρω χώρων, οφείλουν να τους διατηρούν πάντοτε

ελεύθερους από απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους, για

την αποφυγή ενδεχόμενης μετατροπής τους σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και

μόλυνσης της γύρω περιοχής ή να αποτελέσουν εστίες συγκέντρωσης ερπετών,

τρωκτικών ή και εντόμων. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράξουν και να

προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα, συντήρηση και αποψίλωση, σύμφωνα και

με το άρθρο 1 παρ.3 του ΠΔ της 12-4-1929 «Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων».

Ο Δήμος Βέροιας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπευθύνων και παρέλευσης

της ορισθείσας προθεσμίας καθαρισμού του οικοπέδου, προβαίνει, σύμφωνα με τις

διατάξεις της υπ’ αριθμό 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1301/β/18-3-

2022):

1) Ο οικείος Δήμος, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μεριμνά για τη

διενέργεια αυτοψίας. Αν οι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν:

α) Ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό

μετρό, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ.

β) Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου

στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και

απομάκρυνσης των υλικών. Κατά του προστίμου ο ενδιαφερόμενος δύναται να

υποβάλει ένσταση στον Δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών.


ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Γραφείο Τύπου


Τηλέφωνα Επικοινωνίας Γραφείου Τύπου Δήμου Βέροιας: 2331350555 / 6973372251

Εάν αυτή δεν γίνει αποδεκτή, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών ο Δήμος

προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, κατά προτεραιότητα,

βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.

γ) Ειδικά για περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους του πρώτου

εδαφίου και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για καθαρισμό τους, ο

οικείος δήμος ταυτόχρονα με την επιβολή του προστίμου, συνεργάζεται με την

Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση, συνδρομής

υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής ,

προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ως άνω χώρων για την άρση του

κινδύνου. (Ν 5037/Α/ΦΥΛ.78/28-03-2023/ΑΡΘ.266)


Ο Δήμος μας προσβλέπει στην συνεργασία των δημοτών του και

απευθύνει έκκληση προς όλους του ιδιοκτήτες και επικαρπωτές

οικοπέδων να ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωσή τους για τον

καθαρισμό τους. Παρακαλούνται επίσης, όσοι γνωρίζουν ιδιοκτήτες

οικοπέδων που διαμένουν εκτός Βέροιας/Ελλάδος να προβούν στην

ενημέρωση τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες