Ε.Ε: Νέες χρηματοδοτήσεις για αγρότες – Πόσα χρήματα θα διατεθούν στην Ελλάδα - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023

Ε.Ε: Νέες χρηματοδοτήσεις για αγρότες – Πόσα χρήματα θα διατεθούν στην Ελλάδα

 


Έρχονται μέτρα στήριξης για τους αγρότες στην ΕΕ. Όπως αναφέρεται, η Κομισιόν προτείνει την κινητοποίηση πρόσθετης ενωσιακής χρηματοδότησης για τους γεωργούς της ΕΕ που πλήττονται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, υψηλό κόστος εισροών και από τις συνέπειες διαφόρων συναφών με το εμπόριο ζητημάτων.

Η νέα δέσμη μέτρων στήριξης θα αποτελείται από 330 εκατ. ευρώ για 22 κράτη μέλη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ενέκριναν σήμερα τη δέσμη μέτρων στήριξης ύψους 100 εκατ. ευρώ για γεωργούς στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, η οποία υποβλήθηκε στις 3 Μαΐου. Διάφορα άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας υψηλότερων προκαταβολών, αναμένεται να στηρίξουν τους γεωργούς που πλήττονται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.

Γεωργοί της ΕΕ από το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία θα λάβουν αυτή την έκτακτη στήριξη ύψους 330 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ.

Οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν αυτή τη στήριξη της ΕΕ με εθνικά κονδύλια σε ποσοστό έως και 200 %. Τα κράτη μέλη είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή αξιολογήσεις των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι οικείοι γεωργικοί τομείς τους. Το μέτρο θα ψηφιστεί από τα κράτη μέλη σε επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Οι εθνικές αρχές θα διανέμουν την ενίσχυση απευθείας στους γεωργούς για να τους αποζημιώσουν για τις οικονομικές απώλειες λόγω των διαταραχών της αγοράς, των επιπτώσεων των υψηλών τιμών των συντελεστών παραγωγής και της ταχείας πτώσης των τιμών των γεωργικών προϊόντων και, κατά περίπτωση, για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα κλιματικά φαινόμενα, τα οποία ήταν ιδιαίτερα έντονα στην Ιβηρική χερσόνησο και στην Ιταλία. Η ενίσχυση μπορεί επίσης να χρηματοδοτήσει την απόσταξη οίνου προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς στον εν λόγω τομέα.

Από τη δέσμη μέτρων στήριξης, που εγκρίθηκε σήμερα, ύψους 100 εκατ. ευρώ για τους γεωργούς στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, θα διατεθούν 9,77 εκατ. ευρώ στη Βουλγαρία, 15,93 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία, 39,33 εκατ. ευρώ στην Πολωνία, 29,73 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία και 5,24 εκατ. ευρώ στη Σλοβακία. Οι γεωργοί από αυτά τα πέντε κράτη μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τα εμπόδια εφοδιαστικής μετά τις μεγάλες εισαγωγές ορισμένων αγροδιατροφικών προϊόντων από την Ουκρανία. Έκτακτα και προσωρινά προληπτικά μέτρα για τις εισαγωγές περιορισμένου αριθμού προϊόντων από την Ουκρανία τέθηκαν σε ισχύ στις 2 Μαΐου και θα καταργηθούν σταδιακά έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Μια κοινή πλατφόρμα συντονισμού ασχολείται επίσης με τη βελτίωση των ροών εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας μέσω των λωρίδων αλληλεγγύης.

Οι πληρωμές και για τις δύο δέσμες μέτρων στήριξης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Τα κράτη μέλη που καλύπτονται θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τις λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων, ιδίως τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, τον προβλεπόμενο αντίκτυπο του μέτρου, την αξιολόγησή του και τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί για την αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού και υπεραντιστάθμισης.

Εκτός από αυτή την άμεση χρηματοδοτική στήριξη, η Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί η καταβολή υψηλότερων προκαταβολών κονδυλίων της ΚΓΠ. Έως το 70 % των άμεσων ενισχύσεών τους και το 85 % των ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης που σχετίζονται με την έκταση και τα ζώα θα μπορούν να είναι στη διάθεση των γεωργών από τα μέσα Οκτωβρίου για τη βελτίωση της ταμειακής τους κατάστασης. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ώστε να ανακατευθύνουν τα κονδύλια της ΚΓΠ προς επενδύσεις που αποκαθιστούν το δυναμικό παραγωγής μετά από καταστροφή καλλιεργειών, απώλεια εκτρεφόμενων ζώων και καταστροφή κτιρίων, μηχανημάτων και υποδομών λόγω δυσμενών κλιματικών φαινομένων. Οι τροποποιήσεις που επιφέρουν οι εθνικές κυβερνήσεις στο πλαίσιο αυτό δεν θα συνυπολογίζονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό τροποποιήσεων. Ομοίως, παρέχεται επίσης ευελιξία στην εφαρμογή των τομεακών προγραμμάτων για τον οίνο και τα οπωροκηπευτικά. Αυτό επιτρέπει στους δικαιούχους να προσαρμόζουν καλύτερα τα μέτρα τους στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς.

Ιστορικό

Ο γεωργικός τομέας βρίσκεται υπό πίεση μετά την πανδημία COVID-19 και την αύξηση των τιμών της ενέργειας και γεωργικών εισροών, όπως τα λιπάσματα, μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη εγκρίνει δέσμη μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2022, καθώς και ένα ευρύ φάσμα δράσεων, τον Νοέμβριο του 2022, για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των λιπασμάτων. Η ταχεία μείωση των τιμών των γεωργικών προϊόντων κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, μολονότι το κόστος των εισροών εξακολουθεί να είναι υψηλό, προκαλεί προβλήματα ρευστότητας στους γεωργούς, ιδίως στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, του οίνου ή των οπωροκηπευτικών. Ως αποτέλεσμα του πληθωρισμού στις τιμές των τροφίμων, η καταναλωτική ζήτηση για ορισμένα προϊόντα, όπως το κρασί, τα οπωροκηπευτικά ή τα βιολογικά προϊόντα, μειώθηκε δημιουργώντας περαιτέρω δυσκολίες για τους παραγωγούς.

Επιπλέον αυτής της συνολικά δυσμενούς οικονομικής εξέλιξης, η Ιβηρική Χερσόνησος πλήττεται από ξηρασία, ενώ ορισμένες ιταλικές περιφέρειες επλήγησαν από εξαιρετικά σοβαρές πλημμύρες. Αυτά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα προκαλούν ζημιές στην τοπική γεωργική παραγωγή και υποδομή. Η Επιτροπή ανέλυσε τις αιτήσεις ενίσχυσης που απέστειλαν τα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο δικαιολογεί τη σημερινή μεγάλη δέσμη μέτρων στήριξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες