«Σπίτι μου»: Αιτήσεις από 14.000 νέους έως 39 ετών για τα στεγαστικά δάνεια - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Πέμπτη 20 Απριλίου 2023

«Σπίτι μου»: Αιτήσεις από 14.000 νέους έως 39 ετών για τα στεγαστικά δάνεια


Ήδη, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ∆ΥΠΑ έχουν προεγκριθεί τουλάχιστον 600 από τις αιτήσεις

Ξεπέρασαν...


τις 14.000 οι αιτήσεις από νέους και νέα ζευγάρια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Σπίτι µου» και τη χορήγηση άτοκων ή χαµηλότοκων δανείων, µε επιτόκιο που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του κανονικού επιτοκίου της αγοράς για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Το ενδιαφέρον είναι πολύ µεγάλο, γεγονός που καθιστά πιο πιθανό ακόµη και τον διπλασιασµό του αρχικού ποσού που είχε προβλεφθεί από τη ∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (∆ΥΠΑ), ώστε να φθάσει το 1 δισ. ευρώ.

Ήδη, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ∆ΥΠΑ που παρουσιάζει σήµερα η «Κ», έχουν προεγκριθεί από τις τράπεζες τουλάχιστον 600 από τις αιτήσεις, ενώ υπάρχουν και 50 περιπτώσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στο στάδιο της υπαγωγής, καθώς οι ενδιαφερόµενοι έχουν υποβάλει στην τράπεζα και τα απαιτούµενα έγγραφα για συγκεκριµένο ακίνητο.

Αυτό άλλωστε, δηλαδή η εξεύρεση του κατάλληλου ακινήτου, είναι και το πλέον σηµαντικό βήµα για την έγκριση, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι δανειολήπτες πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα, ήτοι είναι νέοι, ηλικίας έως 39 ετών, έχουν εισόδηµα πάνω από 10.000 και έως 16.000 ευρώ και δεν διαθέτουν δικό τους σπίτι.

Αυτό βέβαια που καθιστά άκρως ελκυστικό το πρόγραµµα είναι το ιδιαίτερα χαµηλό επιτόκιο, αφού είναι το 1/4 αυτού της αγοράς και 0% για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Εξάλλου, το 75% του δανείου που χορηγείται από τη ∆ΥΠΑ είναι άτοκο και µόνο το 25% θα δοθεί µε βάση τους όρους που έχουν καθορίσει οι συµµετέχουσες τράπεζες.

Αναλυτικά, η διαδικασία χορήγησης δανείου ακολουθεί τα εξής βήµατα:

Α) Ο ενδιαφερόµενος επιλέγει την τράπεζα που επιθυµεί και υποβάλλει την αίτησή του. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν όλες οι συστηµικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Συµµετέχουν επίσης η Παγκρήτια, οι συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων και η Attica Bank. Εως τη Μεγάλη Πέµπτη είχαν υποβληθεί 14.000 αιτήσεις. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

1. Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από ένα µήνα πριν από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου.

3. ∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων (Ε1) ή εκκαθαριστικό σηµείωµα του τελευταίου φορολογικού έτους.

4. ∆ήλωση Ε9 και πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του τελευταίου έτους.

Η υποβολή των δικαιολογητικών συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του προγράµµατος, τους οποίους αποδέχεται πλήρως. Στην περίπτωση ζευγαριών, τα έγγραφα υποβάλλονται και από τους δύο.

Β) Η τράπεζα ελέγχει την πλήρωση των απαιτούµενων κριτηρίων και χορηγεί την οικονοµική προέγκριση, η οποία ισχύει για 60 ηµέρες από τη γνωστοποίηση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ΥΠΑ, οι συµµετέχουσες τράπεζες έχουν προεγκρίνει τουλάχιστον 600 αιτήσεις. Μάλιστα εκτιµάται ότι από την ερχόµενη εβδοµάδα θα υπάρξει επίσπευση των διαδικασιών και προέγκριση περισσότερων αιτήσεων.

Γ) Ο αιτών γνωστοποιεί το ακίνητο και την τιµή του, καθώς και τα απαιτούµενα έγγραφα. Αυτό εκτιµάται ότι είναι και το πλέον δύσκολο βήµα, κυρίως για όσους δεν έχουν ακόµη βρει το κατάλληλο σπίτι. Βάσει του νόµου, πάντως, το πρόγραµµα αφορά σπίτια µέχρι 150 τ.µ., παλαιότητας 15 ετών και πάνω. Επίσης θα πρέπει να έχουν άδεια κατασκευής έως το 2007.

∆) Μετά τους αναγκαίους ελέγχους, η αίτηση εντάσσεται στο πρόγραµµα και ξεκινάει ο νοµικός και τεχνικός έλεγχος του προς αγορά ακινήτου (διαρκεί έως και 60 ηµέρες).

Ε) Υπογράφεται η σύµβαση δανείου και εκταµιεύεται το δάνειο, εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία ένταξης της αίτησης στο πρόγραµµα. Το δάνειο καλύπτει το 90% της εµπορικής αξίας του ακινήτου σε σχέση µε τα στεγαστικά δάνεια των τραπεζών, που καλύπτουν συνήθως έως το 80%. Συνεπώς, η ιδιωτική συµµετοχή που πρέπει να συνεισφέρουν οι νέοι µειώνεται στο 10% της αξίας του σπιτιού, αντί για 20% που προβλέπεται στις συµβάσεις των τραπεζικών στεγαστικών δανείων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες