Προ των πυλών ο “Λευκός Τειρεσίας”: Πώς θα λειτουργεί—”Διαβατήριο” για τραπεζικές συναλλαγές - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Προ των πυλών ο “Λευκός Τειρεσίας”: Πώς θα λειτουργεί—”Διαβατήριο” για τραπεζικές συναλλαγές

«Λευκός Τειρεσίας» προ των πυλών: Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή «κλείδωσε» ο μηχανισμός που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για τις πληρωμές ενός νοικοκυριού ακόμη και αν αυτές δεν έχουν «κοκκινίσει»! Ο εν λόγω μηχανισμός ουσιαστικά αξιολογεί την οικονομική ικανότητα κάθε πολίτη και του δίνει «διαβατήριο» για συναλλαγές με τις τράπεζες. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και διατάξεις που προβλέπουν «βαριά» πρόστιμα σε όσους επαγγελματίες δεν συνδεθούν με το myData!

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Συγκεκριμένα, πρόστιμα και λουκέτα έως 96 ώρες αναμένεται πως θα αρχίσει πλέον να μοιράζει η ΑΑΔΕ σε όσες επιχειρήσεις δεν διαβιβάζουν ηλεκτρονικά όπως έχουν υποχρέωση από την 1η Οκτωβρίου τα δεδομένα των λιανικών πωλήσεων στην πλατφόρμα my data.

Ποια είναι τα πρόστιμα

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο:

«Ορίζονται οι κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) και προβλέπεται ότι, από την 1η.10.2022, σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, ήτοι συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα το οριζόμενο πρόστιμο κατά περίπτωση.

Αναστέλλεται άμεσα η λειτουργία επαγγελματικής εγκατάστασης:

– για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ,

– για ενενήντα έξι (96) ώρες, εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών. (άρθρο 174)»

Διευκρινίσεις για γονικές παροχές

 Με άλλες διατάξεις αποσαφηνίζεται ότι, κατά τη διενέργεια γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε από την 1η.10.2021 μέχρι και την 30η.8.2022, λογίζεται ως μεταφορά χρημάτων η ανάληψη χρηματικού ποσού από ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου ή σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου με τον ίδιο δωρητή ή τρίτο πρόσωπο.

 Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»

 Με το Μέρος Β΄ του σχεδίου νόμου, συστήνεται η «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης». Βασικός σκοπός της Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι η βελτίωση και επιτάχυνση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων. Βασικό έργο της είναι η συλλογή και αξιολόγηση πρωτογενών πληροφοριών του Δημοσίου και τραπεζικού τομέα και ο υπολογισμός της πιθανότητας αθέτησης πληρωμής για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, επιχείρηση και φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα θα μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει δωρεάν από την Αρχή την πιστοληπτική του βαθμολόγηση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για ευκαιρίες νέας χρηματοδότησης

Tο Kεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο θα λαμβάνει δεδομένα που προέρχονται από τους πιστωτές, παρέχοντάς τους υποστήριξη, πιστωτικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με τον πιστωτικό κίνδυνο των δανειοληπτών/οφειλετών (δηλαδή τον κίνδυνο μη διενέργειας από τον οφειλέτη πληρωμών για τις οποίες έχει αναλάβει συμβατική υποχρέωση).

Το Μητρώο θα εκδίδει Πιστωτική Έκθεση βάσει των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που θα τηρούνται σε αυτό. Το περιεχόμενο της Πιστωτικής Έκθεσης θα καθορίζεται με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Πιστωτική Έκθεση δεν θα περιλαμβάνει αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη. Αυτή την «δουλειά» την αναλαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

Ως δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς νοούνται πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι ληξιπρόθεσμες, αλλά και οι μη ληξιπρόθεσμες, καθώς και οι εξοφλημένες οφειλές.

Το Μητρώο διαλειτουργεί και ανταλλάσσει πληροφορίες, που δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, με βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή φορέων του ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και με κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιου ή άλλου φορέα ή με αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων ή στατιστικών μελετών με βάση τα δεδομένα που τηρεί.

Πηγή: enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες