Γίνε Υπάλληλος γραφείου τηλεφωνικών πωλήσεων στην εταιρεία Μαργαριτόπουλος


Γίνε Υπάλληλος γραφείου τηλεφωνικών πωλήσεων στην εταιρεία Μαργαριτόπουλος που δραστηριοποιείται στον χώρο των ασφαλειών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, που εδρεύει στη Βέροια και εκπροσώπησε
αναγνωρισμένα brands στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών (WIND)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη χρήση Η/Υ
Ευχάριστη και Δυναμική προσωπικότητα
Διαπραγματευτικές Ικανότητες με πελατοκεντρική προσέγγιση
Προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μήνες σε αντίστοιχη θέση τηλεφωνικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Σταθερός μισθός και ασφαλιστική κάλυψη
Μηνιαίο Bonus βάσει επίτευξης στόχου
Εισαγωγική εκπαίδευση (επί πληρωμή)
Συστηματική εκπαίδευση στο αντικείμενο των πωλήσεων
Συστηματική Εκπαίδευση σε Θέματα εξυπηρέτησης πελατών και σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους
Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-mail : dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια