Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας


 Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή

επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων στην οδό:

1. Παύλου Μελά, από την συμβολή της με την οδό Μπιζανίου έως την συμβολή της με την

οδό Μ. Αλεξάνδρου,

2. Αντωνιάδη, από την συμβολή της με την οδό Εμμ. Ζάχου έως την συμβολή της με την

οδό Ανοίξεως,

την Κυριακή 26-06-2022 κατά τις ώρες από 17:30 ́ έως 21:00 ́ και την Δευτέρα 27-06-

2022 κατά τις ώρες από 09:00 ́ έως 13:00 ́ και από 18:00 ́ έως 22:00 ́.

Β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή

επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων στην οδό:

1. Περικλέους, από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή της με την

οδό Κεντρικής,

2. Αντ. Καμάρα, από την συμβολή της με την οδό Περικλέους έως την συμβολή της με την

οδό Βαρλάμη,

την Τρίτη 28-06-2022 κατά τις ώρες από 16:00 ́ έως 22:00 ́ και την Τετάρτη 29-06-

2022 κατά τις ώρες από 06:00 ́ έως 12:00 ́.


ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Βέροια, 24 Ιουνίου 2022


Α Π Ο Φ Α Σ Η


2

Γ. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους

οχημάτων στην οδό:

1. Μητροπόλεως, από την συμβολή της με την οδό Δ. Σολωμού έως την συμβολή της με

την οδό Μ. Μπότσαρη,

2. Μαυρομιχάλη, από την συμβολή της με την οδό Μ. Μπότσαρη έως την συμβολή της με

την οδό Σιορμανωλάκη,

την Τετάρτη 29-06-2022 κατά τις ώρες από 16:00 ́ έως 21:00 ́.


Άρθρο 2ο


Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα τις

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας

και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι

σύμφωνα με ανωτέρω α/α (3) σχετική εγκεκριμένη μελέτη, βασισμένα στην

ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β ́ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών

Μεταφορών και Δικτύων. Επιπρόσθετα της σήμανσης, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που

θα συνεχιστούν και μετά τη δύση του ηλίου θα τοποθετηθούν αναλάμποντες φανοί.

Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις

παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.

Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής

Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η

διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό

απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Άρθρο 3ο


Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Άρθρο 4ο


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109

του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και

την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε

οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,

εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με

τροχονόμους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες