Διακοπή λειτουργίας των Σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Τρίτη 15 Φεβρουαρίου - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

Διακοπή λειτουργίας των Σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Τρίτη 15 Φεβρουαρίου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄]¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

2) Την γενικευμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στις κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας, σήμερα Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μη λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δ.Αλεξάνδρειας στις 15/02/2022, στις οποίες υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω υπαιτιότητας της ΔΕΔΔΗΕ.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες