Διακοπή λειτουργίας των Σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Τρίτη 15 Φεβρουαρίου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄]¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

2) Την γενικευμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στις κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας, σήμερα Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μη λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δ.Αλεξάνδρειας στις 15/02/2022, στις οποίες υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω υπαιτιότητας της ΔΕΔΔΗΕ.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

0 Σχόλια

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε