Η Διοίκηση της Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. ευχαριστεί δημόσια τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

 Η Διοίκηση της Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. ευχαριστεί δημόσια τον Υφυπουργό Οικονομικών κ.


Απόστολο Βεσυρόπουλο για την αποτελεσματική του παρέμβαση στον Υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, χάρη στην οποία τροποποιήθηκε η Υπουργική

Απόφαση που καθόριζε την Εθνική Στρατηγική για τα επενδυτικά προγράμματα των

Οργανώσεων Παραγωγών.

Με την τροποποίηση αυτή δικαιώθηκε το αίτημα της ΑΛ.Μ.ΜΕ. και εγκρίθηκε τελικά το

επιχειρησιακό επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ,το οποίο θα

συμβάλλει στον επιχειρηματικό της σχεδιασμό και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της.

Οφείλουμε δε να τονίσουμε ότι η εν λόγωπαρέμβαση^ η τροποποίηση της απόφασης και

η δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έγιναν άμεσα, μέσα σε μία μόνο μέρα,

γεγονός που υπογραμμίζειτην σημαντικότητατης.

Γιατην Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε.

Λουκανόπουλος Απόστολος

Πρόεδρος καιΔιευθύνων Σύμβουλος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια