Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ": Επικαιροποίηση καταλόγου μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων

&quot?Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ&quot?: Επικαιροποίηση καταλόγου μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων

Η επικαιροποίηση του καταλόγου των μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων, αφορά σε 1.362 ερευνητικά έργα, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 908.141.367,76 ευρώ λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά για κάθε θεματικό τομέα προτεραιότητας, μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων. Η μέγιστη δημόσια δαπάνη των μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων ανέρχεται σε 904.109.702,50 ευρώ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια