Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Δεύτερη ευκαιρία για ενισχύσεις - Παράταση της προθεσμίας για τα δικαιολογητικά - ΛΑΪΚΟΥΡΑ-NEWS-Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία

Breaking

15 Ιουλ 2021

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Δεύτερη ευκαιρία για ενισχύσεις - Παράταση της προθεσμίας για τα δικαιολογητικά

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Δεύτερη ευκαιρία για ενισχύσεις - Παράταση της προθεσμίας για τα δικαιολογητικά

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Ευκαιρία να λάβουν χρηματοδότηση μέσω 5 κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα έχουν χιλιάδες επαγγελματίες: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα υποβολής ενστάσεων και οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης.

Πώς εξασφαλίζουν οι δικαιούχοι ενίσχυση από Επιστρεπτέα
Για να έχουν όμως ξανά την ευκαιρία να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι ενισχύσεις από τους κύκλους 3 έως 7 υπάρχει μία… διαδικασία: Βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να έχει υποβάλει αίτηση σε έναν από τους προαναφερόμενους 5 κύκλους και η αίτησή της να έχει απορριφθεί. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) -μέσα στις επόμενες ημέρες- μέσω του Taxisnet και μέσω mail θα καλέσει όσους απορρίφθηκαν από το πρόγραμμα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση, με την μορφή ένστασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport”.
Στο αίτημα επανεξέτασης που θα υποβάλουν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώσουν το σύστημα σε ποιον κύκλο επιστρεπτέας υπέβαλαν αίτηση και απορρίφθηκε, αλλά και τις αιτίες που αποκλείστηκαν από την κρατική χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να στείλουν συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά που αιτιολογούν την ένστασή τους, ενώ οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα επανεξετάσουν τα αιτήματα στη βάση των νέων δεδομένων.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, παρέχει ήδη τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για τον 3ο και 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και εντός της επόμενης εβδομάδας θα δοθεί η αντίστοιχη δυνατότητα και για τον 5ο, 6ο και 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, και για τους εν λόγω πέντε κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα είναι η 30η Ιουλίου 2021.

Παράταση ως το φθινόπωρο για τα δικαιολογητικά
Και αν κάποιοι διεκδικήσουν τις ενισχύσεις που …δεν έλαβαν ποτέ μέσω 5 κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όσοι έλαβαν χρηματοδότηση και έπρεπε να προσκομίσουν στην υπηρεσία μέχρι αύριο τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν… έστω προσωρινά να «χαλαρώσουν»: Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, για όσες επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
Η έκδοση των ενιαίων πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας από τα οικεία πρωτοδικεία αποδείχτηκε … «αγκάθι» και θεωρήθηκε πως έπρεπε να δοθεί στους επαγγελματίες λίγος ακόμη χρόνος. Διευκρινίζεται πάντως ότι υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι επιχειρήσεις που έλαβαν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου.
Ειδικότερα, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, ανεξαιρέτως, υποχρεούνται στην υποβολή του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας. Το πιστοποιητικό προβλέπεται να αναζητείται αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, ήτοι των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας. Στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, το πιστοποιητικό, εκδίδεται από το Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης και υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, ενώ η σχετική αίτηση για την έκδοσή του δύναται να υποβάλεται και μέσω του gov.gr.

Τι πρέπει να κάνουν οι ατομικές επιχειρήσεις
Επιπλέον, μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή της επιχείρησης, με το περιεχόμενο που ορίζεται στο Παράρτημα των σχετικών ΚΥΑ για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή τους. Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του λογιστή υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, ενώ μπορεί να εκδοθεί μέσω του gov.gr.
Συνεπώς, οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στις περιοχές Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας, δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια ενέργεια, καθώς δεν υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή της επιχείρησης, ενώ το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας αναζητείται αυτεπαγγέλτως.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά
Όσες επιχειρήσεις λοιπόν επιβάλλεται να υποβάλλουν δικαιολογητικά στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να γνωρίζουν πως αυτά είναι :
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»:
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε