Ενιαία ενίσχυση 2020: Πότε θα δοθούν τα υπόλοιπα χρήματα στους δικαιούχους

Ενιαία ενίσχυση 2020: Πότε θα δοθούν τα υπόλοιπα χρήματα στους δικαιούχους

Πρόκειται για ποσό ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ που αφορούν στο 3% της βασικής ενίσχυσης, το 5% του πρασινίσματος και το 10% για τους αγρότες νεαρής ηλικίας λόγω του προβλήματος που δημιουργήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με το Εθνικό Απόθεμα. Παράλληλα, θα πιστωθούν και τα υπόλοιπα συνδεδεμένων ενισχύσεων που είχαν μείνει εκτός από προηγούμενες πληρωμές όπως: η συνδεδεμένη για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων ύψους περίπου 410.000 ευρώ, η ενίσχυση για την καλλιέργεια της μάστιγας Χίου ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ, η πρόσθετη ενίσχυση στη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος ύψους περίπου 500.000 ευρώ, οι ενισχύσεις για το έτος 2020 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης συνολικού ποσού 4,34 εκατ. ευρώ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια