ΑΣΕΠ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 144 θέσεις στα ΚΕΠ

ΑΣΕΠ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 144 θέσεις στα ΚΕΠ

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα έληγε σήμερα, Τρίτη, 20 Ιουλίου.
Επίσης σημειώνεται η η προκήρυξη αυτή αφορά τις παρακάτω ειδικότητες
-59 θέσεις: ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
-32 θέσεις: ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
-53 θέσεις ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
Πάντως οι κάτοχοι όλων των τίτλων σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στην παραπάνω προκήρυξη. Αναλυτικά:
-Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
γίνονται δεκτά πτυχία οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
-Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής
-Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
αποδεκτά γίνονται πτυχία, διπλώματα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα για την προκήρυξη ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια