Επίδομα 534 ευρώ: Παράταση για τις μονομερείς δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης - ΛΑΪΚΟΥΡΑ-NEWS-Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία

Breaking

29 Ιουν 2021

Επίδομα 534 ευρώ: Παράταση για τις μονομερείς δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης

Επίδομα 534 ευρώ: Παράταση για τις μονομερείς δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης

II. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΘΕΑΤΡΑ – ΣΙΝΕΜΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ
Οι επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων καθώς και οι επιχειρήσεις κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, οι οποίες έχουν υποβάλει αίτηση να λάβουν την οικονομική ενίσχυση και έχει εγκριθεί από την ΑΑΔΕ για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 5774/203/5-2-2021 (Β΄ 457) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και με την αριθμ. 24907/29-4-2021 (Β΄ 820) κοινή υπουργική απόφαση αντίστοιχα:
Α. Μπορούν να υποβάλουν, όσες δεν το έχουν ακόμη πράξει, ηλεκτρονικά συμπληρωματική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του «Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» ή βάσει του Κανονισμού (ΕΕ)1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως προβλέπεται στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, από σήμερα έως και την Παρασκευή 2/7/2021.
Β. Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί να λάβουν την οικονομική ενίσχυση, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, υποχρεούνται να υποβάλουν στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, τα επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονται στις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις. Ειδικότερα, οι εν λόγω επιχειρήσεις, επιλέγοντας την περίπτωση «Συνοδευτικά έγγραφα», η οποία είναι διαθέσιμη κάτω από το πεδίο «Υπεύθυνη δήλωση οικονομικής ενίσχυσης στον πολιτισμό» στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, κάνουν εισαγωγή νέας υπεύθυνης δήλωσης και επισυνάπτουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ήτοι:
α. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης, που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος των βιβλίων της επιχείρησης), δεν ήταν προβληματική σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014:
i. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
ii. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της επιχείρησης, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων καθώς και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
β. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας εν ισχύ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 2/7/2021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε