Πώς οι τράπεζες συνδέονται με Taxis, ΕΡΓΑΝΗ και Aστυνομία

Πώς οι τράπεζες συνδέονται με Taxis, ΕΡΓΑΝΗ και Aστυνομία - ΒΙΝΤΕΟ

-δεν θα χρειάζεται προσκόμιση δικαιολογητικών του πολίτη για το άνοιγμα λογαριασμού ή για δάνεια ή ακόμη και για τη ρύθμιση του δανείου.
-Δεν θα χρειάζεται υποχρεωτικά τακτική ενημέρωση των τραπεζών με οικονομικά στοιχεία, ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικά σημειώματα κλπ.
-Αρκεί η ρητή συγκατάθεση του πελάτη μιας τράπεζας ή του οφειλέτη της τράπεζας προκειμένου μέσα από το e- banking με το Taxis κάνοντας χρήση των κωδικών να δώσει αυτή τη συγκατάθεση.
Τι στοιχεία θα αντλήσει η τράπεζα από αυτήν την τραπεζική διασύνδεση
Τα στοιχεία που αντλεί η τράπεζα από αυτή τη τραπεζική διασύνδεση είναι τα εξής:
1.Τα στοιχεία ταυτότητας του πελάτη.
2.Τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη.
3.Τα στοιχεία εισοδήματος του πελάτη.
4.Τα στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη, εάν απασχολείται στο δημόσιο.
5.Τα στοιχεία τα επαγγελματικά του πελάτη εάν εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
6.Τα στοιχεία εάν είναι ελεύθερος επαγγελματίας

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια