Η ΑΛ.Μ.ΜΕ κάνει πρόσληψη προσωπικού


Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την περίοδο ροδακίνου, αχλαδιού και φρουτοσαλάτας 2021. Εργάτες/Εργάτριες, Χειριστές Κλάρκ/Βοηθοί Χειριστές Κλάρκ καθώς και παραλήπτες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην Κουλούρα Βέροιας, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 έως 15:00.
Απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες :
Αστυνομική ταυτότητα.
Πρόσφατο εκκαθαριστικό της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.)
Αριθ. Μητρώου Ασφαλισμένου (ΕΦΚΑ-πρώην ΙΚΑ)
Α.Μ.Κ.Α.
Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας.
Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας.
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ (πρώην) ΟΓΑ:
-Ασφαλιστική ενημερότητα όπου να αναφέρει ότι δεν οφείλετε ληξιπρόθεσμες εισφορές ή πιστοποιητικό οφειλής όπου να αναφέρει ότι έχετε υπαχθεί σε ρύθμιση και τηρείτε αυτήν. Επιπλέον να αναφέρει μέχρι πότε έχει ισχύ η βεβαίωση ή η ρύθμιση.
-Αλλοδαπούς : Διαβατήριο-Άδεια Παραμονής-Άδεια Εργασίας.
-Χειριστές Κλάρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
-Βοηθούς Χειριστές Κλάρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 23310 97700, 97710, εσωτ. 133 ή 136

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια