Μειωμένα ενοίκια: Ποιοι θα τα καταβάλουν κανονικά τον Μάιο - Αποσύρεται σταδιακά το μέτρο

Μειωμένα ενοίκια: Ποιοι θα τα καταβάλουν κανονικά τον Μάιο - Αποσύρεται σταδιακά το μέτρο

Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών
Οι ιδιοκτήτες – φυσικά πρόσωπα που δεν θα λάβουν καθόλου ενοίκιο για τον Μάιο, θα αποζημιωθούν όπως και τους προηγούμενους μήνες στο 80% του αρχικού μισθώματος, ενώ τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα και δεν θα εισπράξουν ενοίκιο θα αποζημιωθούν στο 60% του συμφωνημένου μισθώματος. Οι ιδιοκτήτες που θα λάβουν το 60% του ενοικίου θα αποζημιωθούν για το 50% της ζημίας

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια