Εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στα δικαστήρια: Τρίμηνη παράταση για την “περαίωσή"

Εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στα δικαστήρια: Τρίμηνη παράταση για την “περαίωσή&quot? τους

Σημειώνεται ότι η προθεσμία αυτή αφορά μόνο φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Η ειδική Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών αρχικά θα εξετάζει μεταξύ άλλων τα αιτήματα και τις ενστάσεις των φορολογουμένων για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή και προστίμων και μετά θα αποφασίζει για την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος .
Εν συνεχεία η Επιτροπή θα προτείνει στον φορολογούμενο συγκεκριμένο τρόπο διευθέτησης των διαφορών με διαγραφή έως το 75% των προσαυξήσεων και προστίμων και καταβολή του φόρου σε έως 24 δόσεις. Επίσης επισημαίνεται ότι εάν ο φορολογούμενος συμφωνήσει στην εξώδικη επίλυση της διαφοράς και αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής τότε θα υποχρεούται να καταβάλει εντός 5 ημερών το 30% του οφειλόμενου φόρου

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια