Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων - Ποιους αφορά

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων - Ποιους αφορά

Επισημαίνεται ότι:
→ Η νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών αφορά τις επιχειρήσεις/εργοδότες που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αυτά καθορίστηκαν με τις προαναφερόμενες ΚΥΑ.
→ Η καταβολή έως 31/12/2021 των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια