Λαϊκές αγορές: Οι παραγωγοί αποκτούν e-shop και δυνατότητα delivery των προϊόντων τους - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS f

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Λαϊκές αγορές: Οι παραγωγοί αποκτούν e-shop και δυνατότητα delivery των προϊόντων τους

Λαϊκές αγορές: Οι παραγωγοί αποκτούν e-shop και δυνατότητα delivery των προϊόντων τους

-Εισάγονται τρεις νέοι τύποι λαϊκών αγορών:
Α. Υπαίθρια αγορά, παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (Street Food Market) σε δημόσιους ή και ιδιωτικούς χώρους.
Β. Πρότυπη λαϊκή αγορά αγορά δηλαδή που λειτουργεί με σταθερές υποδομές, κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων πώλησης (π.χ ομοιόμορφοι πάγκοι)
Γ. Αγορά ειδικού σκοπού, δηλαδή υπαίθρια αγορά σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για την οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη ή κατά τόπο Περιφέρεια , με επταήμερη λειτουργία με μεικτό χαρακτήρα πώλησης ειδών (εδώδιμα και μη προϊόντα).
-Επιτρέπεται η ίδρυση νομικού προσώπου με απόφαση του δήμου ή της Περιφέρειας που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς , το οποίο αναλαμβάνει εν συνόλω τις αρμοδιότητες του φορέα λειτουργίας στη διαχείριση αι τη λειτουργία των λαϊκών αγορών ευθύνης του.
-Για την ορθή λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και την ορθή παρακολούθηση των χορηγούμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, την ανανέωση των στοιχείων αυτών, των διενεργούμενων ελέγχων και την επιβολή και είσπραξη των προστίμων τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Σελίδες