Τεστ κορονοϊού: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για τις αιτήσεις και την άδεια που δικαιούνται

Τεστ κορονοϊού: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για τις αιτήσεις και την άδεια που δικαιούνται

Αυτό που προβλέπεται, είναι ότι εργαζόμενος που επιλέγεται για δωρεάν έλεγχο κατά του κορονοϊού COVID-19, κατόπιν δήλωσης συμμετοχής του στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί προς τον σκοπό αυτό, και εφόσον η ώρα διενέργειας του ελέγχου ορίζεται εντός του νομίμου ωραρίου εργασίας του, δικαιούται άδεια για τρεις ώρες με άδεια του εργοδότη του, χωρίς περικοπή των αποδοχών του.
Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει και να γνωστοποιήσει στον εργοδότη του το sms που του έχει αποσταλεί από την αρμόδια αρχή, στο οποίο υπάρχουν πληροφορίες για την ημερομηνία, τον τόπο διεξαγωγής και την ώρα του προγραμματισμένου ελέγχου. Επίσης, μετά τη διενέργεια του τεστ, θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον εργοδότη και τη βεβαίωση πραγματοποίησής του.
Το μήνυμα (sms) που έχει αποσταλεί στον εργαζόμενο από την αρμόδια αρχή υπέχει και θέση δικαιολογητικού μετακίνησης κατά τη διάρκεια των ισχυόντων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας.
Σε εταιρείες με λιγότερο από 20 άτομα προσωπικό, υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στην πλατφόρμα testing.gov.gr.

Άνοιξε η πλατφόρμα για το δωρεάν τεστ σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων θα μπορούν να κάνουν δωρεάν τεστ με συχνότητα δύο φορές το μήνα. Η διαδικασία προϋποθέτει την υποβολή αιτήματος από τους εργαζομένους στην πλατφόρμα https://ergasia.testing.gov.gr/ που άρχισε να λειτουργεί. Οι εργαζόμενοι μπαίνοντας στην πλατφόρμα https://ergasia.testing.gov.gr/ συμπληρώνουν τη «Φόρμα Αίτησης Δωρεάν Ελέγχου για COVID-19» με τον ΑΦΜ τους. Αφού γίνει επαλήθευση ότι είναι σε επιχείρηση άνω των 20 υπαλλήλων, θα εμφανιστεί αυτόματα και ο ΑΦΜ του εργοδότη.
Στη συνέχεια, συμπληρώνουν τα απαιτούμενα πεδία (όνομα-επώνυμο-αριθμός κινητού τηλεφώνου) και κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων τους, συμπληρώνουν τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σε σχέση με το κέντρο ελέγχου που τους εξυπηρετεί. Η επιλογή τους θα γίνεται πάντοτε αναλόγως των διαθέσιμων τεστ και θα ενημερώνονται μέσω SMS για την ημέρα, ώρα και διεύθυνση του κέντρου ελέγχου στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν.
Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να παρουσιάσουν το SMS στο υγειονομικό προσωπικό για να εξεταστούν κατά προτεραιότητα. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια