Επίδομα 534 ευρώ: Αρχίζει η υποβολή δηλώσεων στην ΕΡΓΑΝΗ - Ποιους αφορά

Επίδομα 534 ευρώ: Αρχίζει η υποβολή δηλώσεων στην ΕΡΓΑΝΗ - Ποιους αφορά

Τι ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες
Από σήμερα 1η Μαρτίου 2021 έως τις 2 Μαρτίου 2021 δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες που υπάγονται στην αριθμ. 56480/120/5-2-2021 (Β’ 456) κοινή υπουργική απόφαση της οποίας η ισχύς παρατάθηκε έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 για τον μήνα Ιανουάριο 2021, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, επιλέγοντας την ειδική περίπτωση «Περιπτώσεις εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου» του άρθρου 1 της ΚΥΑ υπ’ αρ. 37095/1436/17‐09‐2020 (Β΄ 4011)».
Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι:
-των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το παρελθόν και τίθενται εκ νέου σε αναστολή δεν απαιτείται να προβαίνουν σε καμία δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ παρά μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να την τροποποιήσουν (πχ ΙΒΑΝ).
-δεν απαιτείται επίσης δήλωση και όταν δεν είναι ο ίδιος εργοδότης που θέτει τη σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή.
-των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους, στα ως άνω οριζόμενα διαστήματα

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια