Έκδοση άδειας με απλή γνωστοποίηση: Ποιες επιχειρήσεις και ποιους κλάδους αφορά

 Έκδοση άδειας με απλή γνωστοποίηση: Ποιες επιχειρήσεις και ποιους κλάδους αφορά

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η διαδικασία διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί στις 29 Ιανουαρίου. Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε σειρά κλάδων της οικονομίας θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με μια απλή γνωστοποίηση στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο σε μια σειρά από άλλων δραστηριοτήτων επίσης θα προηγείται η έγκριση λειτουργίας όμως αυτή θα πρέπει να γίνεται σε στενά χρονικά περιθώρια , ενώ σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές δεν ασκούν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος τους απαιτούμενους ελέγχους θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων. Η πρακτική της απλής γνωστοποίησης προτείνεται , σύμφωνα με το νομοσχέδιο να επεκταθεί στις εξής δραστηριότητες:
-Κέντρα δια βίου μάθησης , φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευόμενων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολύωρο κτίριο) δεν υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά 2 και μισό τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των 75 εκπαιδευομένων.
-Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
-Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων
-Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων .
-Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
-Υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
- Πλυντήρια –λιπαντήρια οχημάτων
-Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων
-Χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων.
Η αδειοδότηση όπου θα απαιτείται νωρίτερα η έγκριση εγκατάστασης και συνέχεια έγκριση λειτουργίας διευρύνεται στις παρακάτω δραστηριότητες:
Α. Λούνα Παρκ, τσίρκο και παγοδρόμια.Η έγκριση εγκατάστασης πρέπει να χορηγείται εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η έγκριση εγκατάστασης έχει χορηγηθεί. Η επιχείρηση πρέπει εντός ενός έτους να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες κατασκευές και την εγκατάσταση του εξοπλισμού για να αιτηθεί στη συνέχεια την έγκριση λειτουργίας.
Β. Κολέγια, ιδιωτικά ΙΕΚ και φροντιστήρια και κέντρα δια βίου μάθησης με πάνω από 75 μαθητές. Η αρμόδια αρχή πρέπει να εγκρίνει εντός 4 μηνών την αίτηση ίδρυσης και λειτουργίας. Και σε αυτήν την περίπτωση, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται ότι έχει εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης.
Γ. Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων.Η αρμόδια αρχή πρέπει να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης εντός 60 ημερών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται ότι έχει εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης
Δ. Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται σε δύο στάδια, με τη διαδικασία να είναι πιο πολύπλοκη στη περίπτωση που η εγκατάσταση γίνεται σε πόστο στον αιγιαλό.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα "Καθημερινή

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια