Περισσότερος χρόνος διαφημίσεων στην TV...
Νέο τρόπο μετάδοσης των διαφημίσεων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 1808/2018, η κατάθεση και ψήφιση της οποίας εκκρεμεί εδώ και δύο έτη. 
Η... Οδηγία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο Πέτσα. Το βασικό της σημείο είναι η κατάργηση του ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα, ως επιτρεπόμενου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων.

Με το προς κατάθεση σχέδιο νόμου «η αναλογία του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης δεν πρέπει να υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστημα από 06:00 έως 18:00, το 20% του χρονικού αυτού διαστήματος και, κατά το χρονικό διάστημα από 18:01 έως 00:00, το 20% του χρονικού αυτού διαστήματος».

Εξαιρούνται από τον προσμετρώμενο χρόνο τα κοινωνικά μηνύματα, οι ανακοινώσεις του τηλεοπτικού οργανισμού που αναφέρονται στα δικά του προγράμματα και τα παρεπόμενα προϊόντα που προέρχονται άμεσα από αυτά ή στα προγράμματα και τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο συμφερόντων μέσων επικοινωνίας. Ακόμη, εξαιρούνται από τον χρόνο οι ανακοινώσεις χορηγίας, οι τοποθετήσεις προϊόντος και «τα ουδέτερα πλαίσια μεταξύ συντακτικού περιεχομένου και τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων τηλεπώλησης και μεταξύ μεμονωμένων τηλεοπτικών μηνυμάτων».

typologies.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια