Η iRepair αναζητά Τεχνικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,Τεχνικό Κινητών,Υπάλληλο Εξυπηρέτησης Πελατών - ΛΑΪΚΟΥΡΑ-NEWS-Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία

Breaking

4 Δεκ 2020

Η iRepair αναζητά Τεχνικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,Τεχνικό Κινητών,Υπάλληλο Εξυπηρέτησης Πελατών


Η iRepair   αναζητά Τεχνικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την στελέχωση του νέου καταστήματος στην Βέροια.

 

Η θέση επιβάλλει την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών σε συνδυασμό με την ποιότητα επισκευών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα των iRepair.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ στον τομέα της τεχνολογίας  

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε ανάλογη θέση

 • Εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις hardware & software  Η/Υ

 • Γνώσεις σε τεχνολογίες Windows και OSx

 • Υψηλή τεχνική κατάρτιση σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις σύγχρονης τεχνολογίας

 • Ικανότητες εργασίας σε ομάδα, προγραμματισμού εργασιών και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

 • Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, προθυμία, ευγένεια

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, άνεση στον προφορικό λόγο και αναλυτική σκέψη

 • Προσανατολισμός στο ποιότητα επισκευών και στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση του πελάτη 

 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

• Ορθή διάγνωση και επίλυση απλών και σύνθετων τεχνικών προβλημάτων Η/Υ 

• Τηλεφωνική και online εξυπηρέτηση πελατών για παροχή εξατομικευμένων συμβουλών και λύσεων

• Επεξήγηση τεχνικών προβλημάτων με άμεσο και κατανοητό τρόπο/προτάσεις ενδεδειγμένων λύσεων 

 

 Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο σταθερών αποδοχών, αναλόγως προσόντων

 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

 • Διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση 

 • Ευκαιρίες εξέλιξης 

 

Όσοι αγαπούν την τεχνολογία και επιθυμούν να γίνουν μέλος της μεγάλης ομάδας των iRepair μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: stefanos.nestas@gmail.com 

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 6951811777

 

*Το βιογραφικά λαμβάνονται υπόψη μόνο για την συγκεκριμένη θέση και για το συγκριμένο κατάστημα και 

θα ληφθούν υπόψη μόνο αυτά που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

 

EΠΙΣΗΣ

 

Η iRepair αναζητά Τεχνικό Κινητών για την στελέχωση του νέου καταστήματος στην Βέροια.

 

Η θέση επιβάλλει την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών σε συνδυασμό με την ποιότητα επισκευών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα των iRepair.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ στον τομέα της τεχνολογίας  

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε ανάλογη θέση

 • Εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις σε smartphone hardware & software 

 • Γνώσεις σε τεχνολογίες  iOS και Android

 • Υψηλή τεχνική κατάρτιση σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις σύγχρονης τεχνολογίας

 • Ικανότητες εργασίας σε ομάδα, προγραμματισμού εργασιών και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

 • Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, προθυμία, ευγένεια

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, άνεση στον προφορικό λόγο και αναλυτική σκέψη

 • Προσανατολισμός στο ποιότητα επισκευών και στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση του πελάτη 

 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

• Ορθή διάγνωση και επίλυση απλών και σύνθετων τεχνικών προβλημάτων σε smartphones 

• Τηλεφωνική και online εξυπηρέτηση πελατών για παροχή εξατομικευμένων συμβουλών και λύσεων

• Επεξήγηση τεχνικών προβλημάτων με άμεσο και κατανοητό τρόπο/προτάσεις ενδεδειγμένων λύσεων 

 

 Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο σταθερών αποδοχών, αναλόγως προσόντων

 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

 • Διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση 

 • Ευκαιρίες εξέλιξης 

 

Όσοι αγαπούν την τεχνολογία και επιθυμούν να γίνουν μέλος της μεγάλης ομάδας των iRepair μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: stefanos.nestas@gmail.com  

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6951811777

 

*Το βιογραφικά λαμβάνονται υπόψη μόνο για την συγκεκριμένη θέση και για το συγκριμένο κατάστημα και θα ληφθούν υπόψη μόνο αυτά που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια. 

 Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών iRepair Βέροιας

 

Η iRepair αναζητά Υπάλληλο Εξυπηρέτησης Πελατών  για την στελέχωση του νέου καταστήματος στην Βέροια.

Η θέση επιβάλλει την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα των iRepair.

Επιθυμητά προσόντα:

 

 • Πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε ανάλογη θέση

 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και επαφή με τις νέες τεχνολογίες

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, πελατοκεντρική αντίληψη 

 • Ομαδικό  και οργανωτικό πνεύμα, ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα ανάληψης αρμοδιοτήτων

 • Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια, άνεση στην εργασία υπό πίεση

 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

 • Προηγούμενη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Άριστη εξυπηρέτηση πελατών και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης

 • Ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, διαχείριση ερωτημάτων και επίλυση των προβλημάτων 

 • Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας μετά από διερεύνηση αναγκών

 • Ενημέρωση CRM με στοιχεία επισκευής και επικοινωνίας, βάσει διαδικασιών εταιρικού πρωτοκόλλου

 • Υποστήριξη του τεχνικού τμήματος της εταιρείας απαντώντας σε βασικές τεχνικές ερωτήσεις 

 • Διαχείριση εισερχομένων κλήσεων και προτεραιοποίηση τους

 • Οργάνωση ροής εργασιών καταστήματος 

 • Διασφάλιση ικανοποίησης πελατών από τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών

 

 Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών, αναλόγως προσόντων

 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

 • Διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση 

 • Ευκαιρίες εξέλιξης 

 

Όσοι αγαπούν την τεχνολογία και επιθυμούν να γίνουν μέλος της μεγάλης ομάδας των iRepair μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: stefanos.nestas@gmail.com 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6951811777

*Το βιογραφικά λαμβάνονται υπόψη μόνο για την συγκεκριμένη θέση και για το συγκριμένο κατάστημα και θα ληφθούν υπόψη μόνο αυτά που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε