Από την kxkFruit - Εξαγωγική εταιρεία ζητούνται υπάλληλοι


Από την kxkFruit - Εξαγωγική εταιρεία στον τομέα των φρούτων, στην περιοχή του Π.Προδρόμου Ημαθίας ζητούνται:

1. Υπάλληλος γραφείου για το λογιστήριο:
Απόφοιτος Οικονομικής Σχολής (ή συναφούς αντικειμένου)
Άριστη γλώσσα Αγγλικών (τυχόν άλλες ξένες γλώσσες, θα συνεκτιμηθούν)
Άριστη γνώση Η/Υ (excel κλπ)
Γνώση Μισθοδοσίας


2. Εργάτες διαλογητηρίου: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε απλές φωτοτυπίες)
Ταυτότητα
Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.
Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ο.Γ.Α (σε ισχύ), σε περίπτωση άμεσης ασφάλισης στον Ο.Γ.Α.
ή Αριθμό Μητρώου. Ι.Κ.Α.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Τρόποι επικοινωνίας:
email: info@kxkfruit.gr
Τηλ: 23310 95255 (Ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00)

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια