9,4 εκατομμύρια Ευρώ για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και νέα έργα υποδομών στο ΓΝ Ημαθίας. - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-laikoyra.gr ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΛΑΪΚΟΥΡΑ-ΝΕWS

email:meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Top Ad

}

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

9,4 εκατομμύρια Ευρώ για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και νέα έργα υποδομών στο ΓΝ Ημαθίας.
Το ΓΝ Ημαθίας ενδυναμώνεται συνεχώς σε ανθρώπινο δυναμικό, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και έργα υποδομών. Αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα και σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο μας για διαρκή βελτίωση και εκσυγχρονισμό εξοπλισμού και υποδομών ,δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα  το σύνολο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των σημαντικών έργων υποδομών που βρίσκονται  ήδη σε εξέλιξη και όσων έλαβαν έγκριση και θα εκτελεστούν άμεσα .
   Σε στενή και αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την ΚΤΥΠ και τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιώντας το σχεδιασμό της 3η ΥΠΕ, προχωράμε αποφασιστικά και χωρίς χρονοτριβές στην ουσιαστική ενίσχυση των Μονάδων Υγείας Βέροιας και Νάουσας με επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 9,4 εκατ.Ευρώ, προς όφελος της Δημόσιας Υγείας, των ασθενών μας και της κοινωνίας.
Αναλυτικά :
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Υπερηχοτομογράφος  γενικής χρήσης συνοδευόμενος από 3 κεφαλές (2 linear μαστού/triplex,convex) με δυνατότητα ελαστογραφίας shearwave
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Ψηφιακά ακτινολογικά συγκροτήματα
ΒΕΡΟΙΑΣ
2
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία
Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός με δυνατότητα stress echo και strain rate καθώς και με δυνατότητα 4D διαθωρακικής και δισοφάγειας απεικόνισης
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Eγκρίση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Γενικός Υπέρηχος Ακτινολογικής Χρήσης υψηλής ευκρίνειας
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Ολοκληρώθηκε Υπογραφή σύμβασης με μειοδότρια εταιρεία
Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα
ΒΕΡΟΙΑΣ
4
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με έναν ανιχνευτή συμπεριλαμβανομένου και ενός εκτυπωτή
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία
Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα τύπου Α
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία
Ψηφιακός ορθοπαντογράφος
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Σύστημα ψηφιοποίησης- αρχειοθέτησης ιατρικών εικόνων
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Πλήρες ενδοσκοπικό σύστημα υπερυψηλής ευκρίνειας Ultra HD/4K
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Ολοκληρώθηκε Υπογραφή σύμβασης με μειοδότρια εταιρεία
Αναισθησιολογικό συγκρότημα
ΝΑΟΥΣΑΣ
2
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Πλήρες Οδοντιατρικό μηχάνημα με ενσωματωμένο υπέρηχο, συσκευή φωτοπολυμερισμού, χειρολαβές και ακτινογραφικό μηχάνημα ψηφιακής απεικόνισης ακτινογραφίας με sensora
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Καθοδικός απαγωγός αναθυμιάσεων
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Κλίβανος ατμού με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια μεγέθους 6STU
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Ολοκληρώθηκε - εγκαταστάθηκε 
Υπερηχοτομογράφος  γενικής χρήσης συνοδευόμενος από 3 κεφαλές (2 linear μαστού/triplex,convex) με δυνατότητα ελαστογραφίας shearwave
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Σύστημα λιθοτριψίας με τεχνολογία laser
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Λαπαροσκοπικός πύργος μαζί με εργαλεία πολλαπλών χρήσεων και κάμερες αυτού και σετ εργαλείων υστεροσκόπισης-ρεζετοσκόπιο
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Χειρουργική τράπεζα βαρέως τύπου για όλους τους τύπους των χειρουργικών επεμβάσεων
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Ολοκληρώθηκε - εγκαταστάθηκε 
Φυγόκεντρος 48 θέσεων
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Φορητό ακτινοσκοπικό C-arm
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Εξεταστικό μικροσκόπιο
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Εύκαμπτο ρινοφαρυγγικό ενδοσκόπιο με πηγή ψυχρού φωτισμού με διπλή έξοδο
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Χειρουργική τράπεζα
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Αναισθησιολογικό Μηχάνημα πλήρες
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Ολοκληρώθηκε - εγκαταστάθηκε 
Σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας DEXA
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Μικροσκόπιο συμπαρατήρησης με κάμερα μικροσκοπίας και Η/Υ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Στερνοτόμος
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Χειρουργική διαθερμία 
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Αποψύκτης πλάσματος
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Ψηφιακός Μαστογράφος τύπου Β
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας
Μικροσκόπια για τα χειρουργεία
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Κλίβανος ατμού 6STU
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Σκιαλυτική λυχνία LED με έναν δορυφόρο για χειρουργική χρήση
ΝΑΟΥΣΑΣ
2
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Χειρουργική διαθερμία 
ΒΕΡΟΙΑΣ
2
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Άκαμπτο ενδοσκόπιο
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Ψυγείο συντήρησης αντιδραστηρίων
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός με δυνατότητα stress echo και strain rate συνοδευόμενος από 3 κεφαλές ( phased array,linear, διοισοφάγειο).
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Κάμερα ενδοσκοπήσεων
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Υπέρηχος ορθοπεδικός για μυοσκελετικό σύστημα (φορητός με μια κεφαλή linear υψίσυχνη)
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Φορητό ακτινοσκοπικό C-arm
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
 Διφασικός απινιδωτής με μόνιτορ και καταγραφικό
ΝΑΟΥΣΑΣ
3
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
 Αναπνευστήρας
ΒΕΡΟΙΑΣ
5
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Τονόμετρο αέρος
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
 Φορητός αναπνευστήρας
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας - OCT
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας DEXA
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Μηχάνημα ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης 
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Βιντεολαρυγγοσκόπιο αναισθησιολογικού
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Οπτική βιομετρία με LASER
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Θάλαμος συντήρησης αίματος
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Ουρολογικός πύργος
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Υπέρηχος 
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Θάλαμος συντήρησης αίματος
ΒΕΡΟΙΑΣ
3
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Μικροσκόπια για τα χειρουργεία
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Θάλαμος συντήρησης πλάσματος αίματος 
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Σύστημα διαθλαστικής διάγνωσης 
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Εύκαμπτο ρινοφαρυγγικό ενδοσκόπιο με πηγή ψυχρού φωτισμού με διπλή έξοδο
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Εξωσωματικός λιθοτρύπτης  -  διαμόρφωση & θωράκιση χώρου
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Μικροσκόπιο συμπαρατήρησης με κάμερα μικροσκοπίας και Η/Υ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Σκυαλιτική λυχνία μικροεπεμβάσεων τεχνολογίας LED
ΝΑΟΥΣΑΣ
2
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Θάλαμοι Αρνητικής Πίεσης
ΒΕΡΟΙΑΣ
2
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Ψηφιακό Σύστημα Φωτοσήμανσης & Κλήσης Νοσοκόμας με Ενδοεπικοινωνία
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Τεχνολογικός Εξοπλισμός Νεκροτομείου 
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση.Κατάθεση τεχνικού δελτίου πράξης
Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας – Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
ΒΕΡΟΙΑΣ
1
Έγκριση απόφασης ένταξης 


                                                                                                             Ο Διοικητής του Γ.Ν Ημαθίας

                                                                                                                       Ηλίας Γ. Πλιόγκας

                                                                                                             

1 σχόλιο:

Tomdaskadaskalos είπε...

Συγχαρητήρια κ.Πλιογκα.

Post Bottom Ad

Σελίδες