Άνοιξαν οι θέσεις εργασίας στον αγροτικό συνεταιρισμό VENUS GROWERS

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

Α) Εργατών Παραγωγής
Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ
Γ) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας Δ) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερμαστή)
Ε) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α' Ειδικότητας
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 2. Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό της εφορίας η βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.), 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ 4. Α.Μ.Κ.Α. 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ (επικυρωμένο αντίγραφο) 6. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος), 7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (από λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ: Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ: ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ: - Άδεια χειριστή ή βοηθού χειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146 Mail: venus@venusgrowers.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια