Προσλήψεις κάνει ο αγροτικός συνεταιρισμός νέος Αλιάκμων


O Αγροτικός Συνεταιρισμός «Νέος Αλιάκμων» με έδρα τον οικισμό Άμμου Δήμου Βέροιας, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχικού προσωπικού. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού, από Δευτέρα ως Παρασκευή ώρα 09:00 - 14:00 με τα δικαιολογητικά
τους. Διαβάστε αναλυτικά:  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Φωτοτυπία Διαβατηρίου - Άδειας εργασίας - Άδειας Παραμονής (μόνο για αλλοδαπούς).
  3. Φωτοτυπία Α.Μ.Κ.Α.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  5. Βιβλιάριο υγείας (Υγειονομικού ενδιαφέροντος).
  6. Φωτοτυπία Βιβλιάριο Τράπεζας Πειραιώς.
  7. Φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.τ.λ.)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΚΑ
· Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου από το ΙΚΑ. 


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
· Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον ΟΓΑ.


Εναλλακτικά, αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών στο e-mail hr@neosaliakmon.gr μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια