Η Almme κάνει προσλήψεις προσωπικού δείτε τα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται


Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331097700, 97710, εσωτ. 133 ή 136


Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΛ.Μ.ΜΕ Α.Ε

Αναζητά εργαζόμενους για τη στελέχωση εποχιακού προσωπικού για την περίοδο ροδάκινου, αχλαδιού και φρουτοσαλάτας 2020. Εργάτες/ Εργάτριες, Χειριστές Κλαρκ/ Βοηθοί Κλαρκ καθώς και παραλήπτες.


Υποβολή αιτήσεων στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην Κουλούρα Βεροίας: Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 έως 15:00, όπως επίσης και με αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στο email: dimitra@almme.gr, almme@otenet.gr

Η εταιρεία διαθέτει λεωφορεία για την μεταφορά των εργαζομένων από και προς το εργοστάσιο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες:
1. Αστυνομική ταυτότητα
2. Πρόσφατο εκκαθαριστικό της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ
3. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ( ΕΦΚΑ- πρώην ΙΚΑ)
4. Α.Μ.Κ.Α
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας (Πειραιώς κατά προτίμηση)

Για τους Ασφαλισμένους στον (πρώην) ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα όπου να αναφέρει ότι δεν οφείλονται ληξιπρόθεσμες εισφορές ή πιστοποιητικό οφειλής όπου να αναφέρει ότι έχετε υπαχθεί σε ρύθμιση και την τηρείτε. Επιπλέον να αναφέρει μέχρι πότε έχει ισχύ η βεβαίωση ή η ρύθμιση.

Επίσης για:
-Αλλοδαπούς: Διαβατήριο – Άδεια Παραμονής – Άδεια Εργασίας
-Χειριστές Κλαρκ: άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
-Βοηθούς χειριστές Κλάρκ: Βεβαίωση αναγγελίας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια