Έκλεισε τα σχολεία σε Αλεξάνδρεια και Μελίκη λόγω βροχής ο Δήμαρχος ΑλεξάνδρειαςΣταμάτησε η λειτουργία όλων των σχολείων στις Δ.Ε. Μελίκης και Αλεξάνδρειας το πρωί της Τετάρτης (20/11/19) λόγω "έκτακτης έντονης βροχόπτωσης", σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη

Η απόφαση:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄]¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
2) Το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω της έκτακτης έντονης βροχόπτωσης.
3) Την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Μελίκης και Αλεξάνδρειας του Δήμου μας, για την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, λόγω της έκτακτης έντονης βροχόπτωσης.
Τα παιδιά θα αποχωρούν – απομακρύνονται από τις σχολικές μονάδες μόνο με τη παρουσία ή συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια