Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια για ΚΔΒΜ(ΔΗΜΩΝ),ΔΙΕΚ, ΣΔΕ, ΙΕΚ-ΟΑΕΔ


Από το ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ανακοινώνεται ότι:
Ταχύρυθμα - Επιμορφωτικά Σεμινάρια ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης, στην μη Τυπική εκπαίδευση , για τα κέντρα δια βίου μάθησης ΚΔΒΜ –ΔΗΜΩΝ ,  για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής ,τις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(ΣΔΕ).
Αφορά σε όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να εργαστούν ως ωρομίσθιοι Εκπαιδευτές και σε όσους ενδιαφέρονται να μοριοδοτηθούν για θέσεις διευθυντών/ υποδιευθυντών  σχολικών μονάδων στις ως άνω δομές.
1ο Σεμινάριο: Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2, βάσει προκήρυξης ΔΙΕΚ& ΔΣΕΚ). 
2ο Σεμινάριο: Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2, βάσει προκήρυξης ΔΙΕΚ& ΔΣΕΚ). 
3ο Σεμινάριο: Εκπαίδευση και Διοίκηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3, βάσει προκήρυξης ΔΣΕΚ).  
4ο Σεμινάριο: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3 βάσει προκήρυξης ) . Για εκπαιδευτές που ασχολούνται  σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
5ο Σεμινάριο: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε θέματα Ψυχολογίας 
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3 βάσει προκήρυξης , αφορά ψυχολόγους εκπαιδευτές σε Δ.ΙΕΚ και ΣΔΕ.
6ο Σεμινάριο: Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων  θέσεων .
Tα διδακτικά αντικείμενε που προσφέρονται επισυνάπτονται παρακάτω-ΚΔΒΜ
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Μέγιστος αριθμός μορίων 2, βάσει προκήρυξης ΔΙΕΚ& ΔΣΕΚ).

7ο Σεμινάριο :Επιμορφωτικό πρόγραμμα:  Στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση  Για εκπαιδευτές e-ΚΔΒΜ (Δήμων) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ (εξ’ αποστάσεως ΚΔΒΜ Δήμων)
Συνολική διάρκεια: 300 ώρες, (Αριθμός μορίων 3, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών e-ΚΒΔΜ και  Α.Π. : 660/7/34350/19-10-2018).
Για Υπευθύνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής υπευθύνων Εκπαίδευσης του έργου της πράξης ΚΔΒΜ  

8ο Σεμινάριο :Επιμορφωτικό πρόγραμμα:  Σχεδιασμός και Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Συντονισμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου (Δήμων). Συνολική διάρκεια: 100 ώρες

9ο Σεμινάριο: Επιμορφωτικό πρόγραμμα:  Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Συνολική διάρκεια: 200 ώρες

10ο Σεμινάριο Επιμορφωτικό πρόγραμμα:  Διασφάλιση Ποιότητας,
Συνολική διάρκεια: 100 ώρες

Σε όλα τα σεμινάρια παρέχονται:
·  Εγχειρίδιο μελέτης και σημειώσεις
·  Βεβαιώσεις παρακολούθησης για το κάθε σεμινάριο, διάρκειας 400 ωρών
- (εξασφάλιση μέγιστου αριθμού μορίων, βάσει προκήρυξης: 2 ή 3 μόρια ανά τίτλο σεμιναρίου).
·  Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα μέσω Τηλεκατάρτισης.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια